ACC LONG INSTANT - Interakce


 

Interakce léku: Acc long instant Perorální prášek v sáčku


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcystein
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Sáček


Neužívejte přípravek ACC Long Instant

• jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Děti do 2 let nesmějí tento přípravek užívat.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ACC Long Instant se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
• máte změny na kůži
V souvislosti s podáváním acetylcysteinu byl velmi vzácně hlášen výskyt závažných kožních
reakcí, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Pokud se nově objeví kožní a
slizniční změny, je nutno se bezodkladně poradit s lékařem a užívání acetylcysteinu ihned
vysadit.
• máte bronchiální astma
• máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy (gastrointestinální vředy) v anamnéze nebo pokud
je máte nyní
• trpíte hypersenzitivitou na histamin
U těchto pacientů je nutno se vyhnout dlouhodobější léčbě, protože přípravek ACC Long
Instant má na metabolismus histaminu vliv a může vést k příznakům intolerance (např. bolesti
hlavy, vasomotorická rhinitida, svědění).
• trpíte nesnášenlivostí fruktózy, protože tento přípravek obsahuje sorbitol.
• máte fenylketonurii, protože tento přípravek obsahuje zdroj fenylalaninu.
• nejste schopni vykašlávat hlen
Užívání přípravek ACC Long Instant, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění hlenu
v průduškách a k jeho zvýšené tvorbě. Pokud nejste schopen(schopna) dostatečně vykašlávat,
musí Váš lékař přijmout příslušná opatření.
Přípravek ACC Long Instant se nesmí užívat při selhání jater nebo ledvin, aby se zamezilo dalšímu
přísunu dusíkatých látek.

Děti a dospívající

Mukolytika (léky usnadňující vykašlávání) mohou ztížit průchodnost dýchacích cest u dětí mladších 2
let vzhledem k fyziologickým charakteristikám dýchacích cest a omezené schopnosti vykašlávat
hleny. Proto mukolytika nesmí být podávána dětem mladším 2 let.

ACC Long Instant není vhodný pro dospívající a děti. Jsou dostupné jiné lékové formy.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC Long Instant

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. To platí zejména pro:
• léčiva mírnící kašel (antitusika)
Kombinované užívání přípravku ACC Long Instant s léčivy mírnícími kašel může v důsledku
sníženého kašlacího reflexu vyvolat nebezpečné snížení průchodnosti dýchacích cest v
důsledku hromadícího se neodkašlávaného hlenu. K této kombinované léčbě je nutná zvláště

pečlivá diagnóza. Je nezbytně nutné, abyste se předtím, než tuto kombinaci začnete používat,
poradil(a) se svým lékařem.
• antibiotika
Aby se zabránilo tomu, že antibiotika ovlivní účinnost acetylcysteinu, musí se antibiotika užívat
odděleně a v intervalu nejméně 2 hodin. To neplatí pro léčivé přípravky s léčivými látkami
cefiximem nebo lorakarbefem. Žádná z těchto látek interakci nevykázala a lze je
s acetylcysteinem užívat současně.
• aktivní uhlí
Užívání aktivního uhlí může účinnost acetylcysteinu snižovat.
• glyceryl-trinitrát
Po současném užití glyceryl-trinitrátu a acetylcysteinu byla hlášena zesílená dilatace (rozšíření)
cév a snížené účinky krevních destiček. Váš lékař Vás bude sledovat kvůli snížení krevního
tlaku, což by mohlo být závažné a může se projevovat bolestmi hlavy.

Laboratorní testy

Sdělte svému lékaři, že užíváte přípravek ACC Long Instant, pokud podstupujete testy na následující
látky, protože je přípravek může ovlivnit:
• salicyláty: léky k léčbě bolestí, zánětu nebo revmatismu
• ketolátky v testech moči

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

• Těhotenství
Jelikož ohledně používání acetylcysteinu u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné
zkušenosti, přípravek ACC Long Instant byste v těhotenství měla užívat, pouze pokud to lékař
považuje za absolutně nezbytné.

• Kojení
Ohledně vylučování acetylcysteinu do mléka nejsou k dispozici žádné informace. Přípravek ACC
Long Instant byste proto v období kojení měla užívat, pouze pokud to lékař považuje za absolutně
nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by acetylcystein ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje,
nebo má na tyto činnosti vliv jen zanedbatelný.

Přípravek ACC Long Instant obsahuje sorbitol a aspartam

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje zdroj fenylalaninu (aspartam). Může být škodlivý pro pacienty s
fenylketonurií.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
66 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
79 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
115 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
115 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
119 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
195 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
215 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop