Flector & Novalgin

Flector ep rapid & Novalgin tablety The risk or severity of adverse effects can be increased when Diclofenac...viac

Lexaurin & Flector

Interakcia s potravinami a ďalšie odporúčaniaFlector ep rapid: Vyhnite sa alkoholu. Na zníženie...viac

Vasocardin & Thyrozol

Vasocardin 50 & Thyrozol 10 The serum concentration of Metoprolol can be increased when it is combined...viac

Omeprazol & Vasocardin & Xanax & Zo..

Omeprazol actavis & Vasocardin 50 The serum concentration of Metoprolol can be increased when it is...viac

Neurol & Helex

Interakcia s potravinami a ďalšie odporúčaniaNeurol 0,25: Vyvarujte sa alkoholu. Vyhnite sa nadmernému...viac

Betaloc & Ranisan

Betaloc zok & Ranisan The serum concentration of Metoprolol can be increased when it is combined with...viacNeurol & Helex

vedľajšie účinky Neurol 0,25 a Helex retard Bolesť brucha, agresie, amnézia, hnev, anorexia, úzkosť,...viac

Novalgin & Lexaurin

vedľajšie účinky Novalgin tablety a Lexaurin...viac

Diazepam & Lexaurin

vedľajšie účinky Diazepam slovakofarma a Lexaurin 1,5...viac

Diazepam & Lexaurin & Citalec

vedľajšie účinky Diazepam slovakofarma a Lexaurin 1,5 ataxia, vedľajšie účinky Diazepam slovakofarma...viac

Citalec & Diazepam

vedľajšie účinky Citalec 10 zentiva a Diazepam slovakofarma asténia, ataxia, závrat, spavosť,...viac

Paralen & Lixiana

vedľajšie účinky Paralen grip chřipka a bolest a...viac

Frontin & Soolantra

vedľajšie účinky Frontin a Soolantra Bolesť brucha, anorexia, bolesti kĺbov, Bolesť v hrudi,...viac

Pregabalin & Neurol

vedľajšie účinky Pregabalin mylan a Neurol 0,25 Bolesť brucha, amnézia, anorexia, úzkosť, bolesti...viac

Citalec & Diazepam & Lexaurin

vedľajšie účinky Citalec 10 zentiva a Diazepam slovakofarma asténia, ataxia, závrat, spavosť,...viac

Novalgin & Xanax

vedľajšie účinky Novalgin tablety...viac

Citalec & Neurol

vedľajšie účinky Citalec 10 zentiva a Neurol 0,25 Bolesť brucha, amnézia, anorexia, úzkosť,...viac

Voltaren & Dorsiflex

vedľajšie účinky Voltaren 50 a Dorsiflex...viac

Lixiana & Novalgin

vedľajšie účinky Lixiana a Novalgin...viac

Warfarin & Lexaurin

vedľajšie účinky Warfarin orion a Lexaurin...viac

Agen & Concor & Dorsiflex

vedľajšie účinky Agen 5 a Concor 5 Bolesť brucha, závrat, opuch, únava, bolesť hlavy, nevoľnosť,...viac

Lexaurin & Novalgin

vedľajšie účinky Lexaurin 1,5 a Novalgin...viac

Novalgin & Dorsiflex & Lexaurin

vedľajšie účinky Novalgin tablety a Dorsiflex vedľajšie účinky Novalgin tablety a Lexaurin...viac

Flector & Milurit

vedľajšie účinky Flector ep rapid a Milurit 100 vyrážka, nevoľnosť, zvracanie, makulopapulárna vyrážka,...viac