ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH - Interakce


 

Interakce léku: Atorvastatin ratiopharm gmbh Potahovaná tableta


Generikum: atorvastatin
Účinná látka: vÁpenatÁ sŮl atovarstatinu
ATC skupina: C10AA05 - atorvastatin
Obsah účinných látek: 10MG, 20MG, 40MG
Balení: Blistr


Neužívejte přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH
 jestliže jste alergický(á) na atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný léčivý přípravek
používaný ke snížení krevních tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
 jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění mající vliv na játra;
 jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů;
 jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci;
 jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete;
 jestliže kojíte.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem:

 jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu
fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace
kyseliny fusidové a přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH může vést k závažným
svalovým obtížím (rabdomyolýza).
 jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, nebo jako důsledek
prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou
 jestliže máte problémy s ledvinami;
 jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus);
 jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve
Vaší rodině dědičné svalové onemocnění;
 jestliže jste prodělal(a) toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi
(např. jinými statiny nebo fibráty);
 jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu;
 jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění;
 jste-li starší 70 let.
V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete užívat přípravek Atorvastatin ratiopharm
GmbH, jestliže:
 máte těžké respirační (dechové) selhávání
Jestliže se Vás některý z uvedených bodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením
léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Atorvastatin ratiopharm GmbH, aby předpověděl
možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např.
rabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány s atorvastatinem ve stejnou dobu (viz bod
"Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH").

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH nebo
může být jejich účinek přípravkem Atorvastatin ratiopharm GmbH ovlivněn. Tento typ vzájemného
ovlivňování může způsobit, že se jeden nebo oba léky stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit
riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako
rabdomyolýza (popsaná v bodě 4):
 Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce,
budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí,
kdy bude bezpečné v léčbě přípravkem Atorvastatin ratiopharm GmbH znovu
pokračovat. Užívání přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH s kyselinou fusidovou
může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv.
rabdomyolýzy). Více informací o rabdomyolýze viz bod 4.
 Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin.
 Jiná antibiotika (léky k léčbě bakteriálních infekcí) nebo antimykotika např. erythromycin,
klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol,
posakonazol, rifampicin.
 Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol.
 Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním
tlaku, např. amlodipin, diltiazem, přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin,
verapamil a amiodaron.
 Přípravky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir
a další.
 Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek atorvastatinu jako je ezetimib
(snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol
(používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin (užívaný proti pálení žáhy a peptických vředů),
fenazon (lék proti bolesti) a antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík
a hliník).
 Přípravky dostupné bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná.
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH s jídlem, pitím a alkoholem
Viz bod 3 Jak se přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH užívá. Prosím, vezměte v úvahu
následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství
mohou měnit účinek přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH.
Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku. Další
podrobnosti viz bod 2 "Upozornění a opatření".
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH neužívejte, pokud jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět.
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte
spolehlivé antikoncepční prostředky.
Přípravek Atorvastatin ratiopharm GmbH neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH během těhotenství a kojení nebyla zatím
prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek,
jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je
Vaše schopnost používat je přípravkem ovlivněna.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop