ELMEX GELEE - Interakce


 

Interakce léku: Elmex gelee Dentální gel


Generikum: sodium fluoride, combinations
Účinná látka: smĚs aminofluoridŮ, fluorid sodnÝ
ATC skupina: A01AA51 - sodium fluoride, combinations
Obsah účinných látek: 33,19MG/G+22,1MG/G
Balení: Tuba


Nepoužívejte Elmex gelée
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- při narušení povrchu sliznice dutiny ústní (eroze povrchu sliznice)
- při fluoróze kostí nebo zubní skloviny ((křídově bílé, později hnědavé skvrny nepravidelně
UR]PtVW QpQDSRYUFKXVNORYLQY]QLNOpQD]iNODG KURPDG QtIOXRUidu při nadměrném
přívodu fluoridu do organismu; fluoróza se nejčastěji projevuje na trvalém chrupu, který se
vyvíjel v době nadměrného přívodu fluoridu do organismu).
- stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek Elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem
do 8 letUpozornění a opatření
Před použitím přípravku Elmex gelée se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní
sestrou.
Přípravek Elmex gelée se nemá používat u dětí do 6 let, neboť u nich přetrvává výrazný polykací
reflex. Přípravek nemají rovněž používat osoby s nekontrolovatelným polykacím reflexem.

Děti
Přípravek je určen pro děti od 6 let.
Stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek Elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem do 8 let
pro možnost předávkování tímto přípravkem.

Další léčivé přípravky a Elmex gelée
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vápník, hořčík (např. v mléku) a hliník (obsažený např. v lécích zvaných antacida užívaných proti
zvýšené kyselosti žaludku) mohou účinnost přípravku Elmex gelée snížit.

Elmex gelée s jídlem a pitím
Doporučuje se nejíst a nepít po dobu 30 minut po použití přípravku, aby jeho účinnost nebyla
nepříznivě ovlivněna.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a při kojení je možno Elmex gelée používat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
69 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
69 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
76 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
79 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
86 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
95 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
95 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
95 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
102 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací