5-FLUOROURACIL "EBEWE" inj sol Příbalový leták


 

Příbalový leták: 5-fluorouracil "ebewe" - 50MG/ML Injekční roztok


Generikum: fluorouracil
Účinná látka: fluoruracil
ATC skupina: L01BC02 - fluorouracil
Obsah účinných látek: 50MG/ML
Balení: Injekční lahvička

5-fluorouracil "ebewe" Dávkování

5-Fluorouracil "Ebewe" Vám bude podáván lékařem nebo jiným zdravotnickým personálem; neberte si jej sami. Pokud máte dojem, že účinek přípravku 5-Fluorouracil "Ebewe" je příliš silný nebo slabý, řekněte to svému lékaři. Jestliže jste použil(a) více přípravku 5-Fluorouracil "Ebewe", než jste měl(a) Není pravděpodobné, že by Vám bylo podáno příliš velké množství, protože tento...více

5-fluorouracil "ebewe" Vedlejší a nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)- snížené hladiny některých složek krve, jako jsou bílé krvinky a krevní destičky, se zvýšeným rizikem vzniku infekcí. - zánět měkkých tkání, např. boláky a vředy v ústech, v jícnu, v konečníku nebo bolesti...více

5-fluorouracil "ebewe" Interakce

Nepoužívejte přípravek 5-Fluorouracil "Ebewe": - Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na fluoruracil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - Jestliže trpíte poškozením kostní dřeně, zvláště pokud bylo způsobeno jinými způsoby léčby (včetně ozařování nebo jiných léků používaných k léčbě rakoviny). - Jestliže trpíte závažnými změnami...více

Zobrazit celý příbalový leták

Podobné nebo alternativní produkty
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
5 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop