MENASU - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Bolest břicha (velmi časté)
Amnézie (velmi vzácné)
Anafylaxe (velmi vzácné)
Anémie (velmi časté)
Anorexie (velmi časté)
Úzkost (velmi časté)
Apnoe (velmi vzácné)
Artralgie (časté)
Asténie (méně časté)
Bolesti zad (velmi časté)
Psychiatrické poruchy (časté)
Zmatek (méně časté)
Poruchy spojivového tkáně (časté)
Zácpa (méně časté)
Kašel (časté)
Dehydratace (velmi časté)
Mentální deprese (méně časté)
Průjem (časté)
Závrať (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti (časté)
Dyspepsie (velmi vzácné)
Dušnost (méně časté)
Grand mal (velmi vzácné)
Vyrážka (méně časté)
Únava (časté)
Horečka (velmi časté)
Gastrointestinální poruchy (časté)
Halucinace (méně časté)
Bolest hlavy (časté)
Srdeční poruchy (časté)
Hyperhidróza (méně časté)
Alergické reakce (méně časté)
Hypertenze (méně časté)
Hypestéza (méně časté)
Hypokalémie (časté)
Hypotenze (velmi vzácné)
Poruchy imunitního systému (méně časté)
Střevní obstrukce (časté)
Poruchy mediastína (méně časté)
Hypertonie - zvýšené svalové napětí (časté)
Myoklonus (méně časté)
Nevolnost (velmi časté)
Poruchy nervového systému (velmi časté)
Nervozita (méně časté)
Neutropenie (časté)
Palpitace (méně časté)
Parestézie (časté)
Zápal plic (velmi časté)
Svědění (méně časté)
Záchvat (méně časté)
Křeč (časté)
Stomatitida (časté)
Pocení (méně časté)
Tachykardie (velmi vzácné)
Tremor (méně časté)
Erytém (méně časté)
Porucha močových cest (méně časté)
Cévní porucha (velmi vzácné)
Závrať (méně časté)
Zvracení (méně časté)
Snížení hmotnosti (velmi časté)
Suchá ústa (méně časté)
Zadržování moči (méně časté)
Otupělost (méně časté)
Agitovanost (velmi vzácné)
Periferní edém (méně časté)
Reakce v místě aplikace (méně časté)
Stažení drog (velmi vzácné)
Nevolnost (méně časté)
Bradypnea (velmi vzácné)
Bolest břicha v horní části (časté)
Abnormální myšlení (méně časté)
Abnormální sny (méně časté)
Klonické křeče (velmi vzácné)
Respirační deprese (méně časté)
Euforie (velmi vzácné)
Anafylaktoidní reakce (velmi vzácné)
Bradykardie (velmi vzácné)
Dýchací obtíže (velmi vzácné)
Sexuální dysfunkce (velmi vzácné)
Abnormální chůze (méně časté)
Rakovina bolesti (časté)
Pocení zvýšené (velmi vzácné)
Nespavost (méně časté)
Spavost (velmi časté)


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 790 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop