ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Atorvastatin ratiopharm gmbh Potahovaná tableta


Generikum: atorvastatin
Účinná látka: vÁpenatÁ sŮl atovarstatinu
ATC skupina: C10AA05 - atorvastatin
Obsah účinných látek: 10MG, 20MG, 40MG
Balení: Blistr


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, ukončete
užívání tablet a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici
s pohotovostní službou.
Vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000:
 Závažná alergická reakce způsobující otok obličeje, jazyka a hrdla, což může způsobit velké
obtíže při dýchání
 Závažné onemocnění s olupováním a otokem kůže, puchýři na kůži, v ústech, na očích,
genitáliích a horečkou. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na dlaních nebo
chodidlech, s možným vznikem puchýřů
 Svalová slabost, citlivost nebo bolest svalů (rabdomyolýza), a zvláště pokud se zároveň
necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem
svalových buněk, což je život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000:
 jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou
tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Atorvastatin ratiopharm GmbH:
Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10:
 Zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu
 Alergické reakce
 Zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém monitorování
hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinkinázy v krvi
 Bolest hlavy
 Nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem
 Bolest kloubů, bolest svalů a bolest zad
 Výsledky krevních testů signalizující zhoršenou funkci jater

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100:
 Anorexie (ztráta chuti k jídlu), přírůstek tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi
(pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém monitorování hladin cukru v krvi)
 Noční můry, nespavost
 Závratě, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na nohou a rukou, snížená citlivost na
bolest a dotek, poruchy chuti, ztráta paměti
 Rozmazané vidění
 Zvonění v uších a/nebo v hlavě
 Zvracení, říhání, bolest v horní i spodní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky břišní
vyvolávající bolest žaludku)
 Hepatitida (zánět jater)
 Vyrážka, kožní vyrážka se svěděním, kopřivka, ztráta vlasů
 Bolest krku, svalová únava
 Únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky především kotníků, zvýšená teplota
 Přítomnost bílých krvinek v moči

Vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000:
 Poruchy zraku
 Neočekávané krvácení a tvorba modřin
 Cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí)
 Poranění šlach

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000:
 Alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo svírání na hrudi,
otoky očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, obtížné dýchání a kolaps
 Ztráta sluchu
 Gynekomastie – zvětšení prsou u mužů i žen

Nežádoucí účinky neznámé četnosti (z dostupných údajů nelze určit):
 Svalová slabost, která přetrvává.

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny přípravků jako je Atorvastatin ratiopharm GmbH
(u statinů):
 Sexuální potíže
 Deprese
 Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka
 Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi,
nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop