ELMEX GELEE - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Elmex gelee Dentální gel


Generikum: sodium fluoride, combinations
Účinná látka: smĚs aminofluoridŮ, fluorid sodnÝ
ATC skupina: A01AA51 - sodium fluoride, combinations
Obsah účinných látek: 33,19MG/G+22,1MG/G
Balení: Tuba


Podobně jako všechny léky může mít i Elmex gelée nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Občas může vzniknout ohraničené podráždění sliznice dutiny ústní. V takových případech se
nedoporučuje další aplikace přípravku.
Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším používání
přípravku s lékařem.

Předávkování
Požití vysokých dávek přípravku (5 mg fluoridu/kg tělesné hmotnosti a více) vede ke zvracení, průjmu
a ztrátě tělesných tekutin. Jako první pomoc při předávkování fluoridy se doporučuje pití mléka. Při
předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
69 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
69 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
76 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
79 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
86 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
95 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
95 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
95 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
102 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací