CINARIZIN LEK (75MG Tableta) - Informace o předepisování


 

Cinarizin lek - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: cinnarizine
Účinná látka: Cinarizin
Alternativy: Stugeron
ATC skupina: N07CA02 - cinnarizine
Obsah účinných látek: 25MG, 75MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: |50|
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Cinarizin lek složení

Jedna tableta obsahuje cinnarizinum 25 mg. Jedna tableta obsahuje cinnarizinum 75 mg. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Tableta. Popis přípravku: Cinarizin Lek 25 mg: bílá, kulatá tableta bez označení. Cinarizin Lek 75 mg: bílá, kulatá tableta bez označení....více

Cinarizin lek Dávkování a způsob podání

DávkováníBěžné denní dávkování je následující: - Při poruchách mozkové cirkulace: 1 tableta (25 mg) 3krát denně (celkem 75 mg). - Při poruchách periferní cirkulace: 2 - 3 tablety (25 mg) 3krát denně (celkem 150 - 225 mg). - Při poruchách vnitřního ucha: 1 tableta (25 mg) 3krát denně (celkem 75mg). - Při kinetózách: U dospělých: 1 tableta (25 mg) půl hodiny před začátkem cesty; může...více

Cinarizin lek Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku....více

Cinarizin lek Indikace, na co je lék

 Udržovací terapie při léčbě příznaků Meniérovy choroby podmíněných poruchou labyrintu, včetně závratě, nauzey, zvracení, tinnitu a nystagmu.  Profylaxe kinetózy.  Profylaxe migrény.  Udržovací terapie při léčbě příznaků cerebrovaskulárního původu, včetně závratě, tinnitu, bolesti hlavy cévního původu, podrážděnosti, poruch sociability, poruch paměti a neschopnosti soustředit...více

Cinarizin lek Interakce

Současné užívání přípravku s alkoholem, látkami tlumícími CNS anebo s tricyklickými antidepresivy může zesílit tlumivý centrální účinek kterékoli z těchto látek včetně cinarizinu. Vzhledem k antihistaminovému účinku může cinarizin způsobit falešně negativní výsledky kožních testů na přecitlivělost, a proto se doporučuje přerušit léčbu nejméně 4 dny před provedením kožního...více

Cinarizin lek Pro děti, pediatrická populace

Současné užívání přípravku s alkoholem, látkami tlumícími CNS anebo s tricyklickými antidepresivy může zesílit tlumivý centrální účinek kterékoli z těchto látek včetně cinarizinu. Vzhledem k antihistaminovému účinku může cinarizin způsobit falešně negativní výsledky kožních testů na přecitlivělost, a proto se doporučuje přerušit léčbu nejméně 4 dny před provedením kožního...více

Cinarizin lek Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíI když ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn teratogenní účinek, tak jako u jiných přípravků se smí podávat v těhotenství pouze tehdy, jestliže očekávaný léčebný prospěch převáží možné riziko pro plod. KojeníÚdaje o vylučování cinarizinu do mateřského mléka nejsou k dispozici, a proto se kojení v průběhu jeho užívání nedoporučuje....více

Cinarizin lek Užívání po expiraci, upozornění a varování

Cinarizin, stejně jako jiná antihistaminika, může vyvolat diskomfort v epigastriu, iritaci žaludku lze zmírnit podáváním přípravku po jídle. U pacientů s Parkinsonovou chorobou se smí přípravek podávat pouze tehdy, pokud přínos převýší možné riziko zhoršení tohoto onemocnění. Cinarizin může zejména při zahájení léčby vyvolat somnolenci, proto je třeba zvláštní opatrnosti, jestliže...více

Cinarizin lek Schopnost řízení vozidel

Vzhledem k tomu, že zejména na počátku terapie podání cinarizinu vyvolává ospalost, je vhodná zvýšená opatrnost při vykonávání takových činností jako je řízení a obsluha strojů....více

Cinarizin lek Vedlejší a nežádoucí účinky

Může se vyskytnout únavnost a gastrointestinální potíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim může předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek. Vzácně se objeví bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení a alergické reakce. Rovněž vzácně se objevil lichen planus a příznaky připomínající lupus erythematodes. V lékařské literatuře...více

Cinarizin lek Předávkování

V jediném případě akutního předávkování (2 100 mg cinarizinu) se u čtyřletého dítěte objevily tyto příznaky: zvracení, spavost, koma, tremor, hypotonie. Specifické antidotum není známo. V průběhu první hodiny po perorálním požití nadměrné dávky cinarizinu je možné provést výplach žaludku. Pokud se to uzná za vhodné, může se podat i aktivní...více

Cinarizin lek Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina Jiná léčiva nervového systému, antivertiginóza ATC kód: N07C A Cinarizin blokádou vápníkových kanálů inhibuje kontrakci hladkého svalstva cév. Zároveň s tímto přímým kalciovým antagonismem cinarizin snižuje blokádou receptorově řízených kalciových kanálů i vazokonstrikční účinnost některých vazoaktivních látek, např. norepinefrinu a serotoninu. Blokáda...více

Cinarizin lek Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se cinarizin vstřebá do jedné hodiny, i když biologická dostupnost závisí na množství žaludeční kyseliny. Cinarizin dosáhne maximální hladiny v plazmě za 1 až 3 hodiny po perorálním podání. Plazmatický eliminační poločas je 4 hodiny. Cinarizin se rychle metabolizuje v játrech cestou konjugace s glukuronidem. Metabolity se vylučují asi z 1/3 močí, ze 2/3 stolicí. Na...více

Cinarizin lek Bezpečnost (v těhotenství)

Kromě údajů uvedených jinde v Souhrnu údajů o přípravku nejsou k dispozici jiné podstatné...více

Cinarizin lek Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Cinarizin Lek 25 mgKoloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek. Cinarizin Lek 75 mgKoloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje...více

Cinarizin lek Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cinarizin Lek 75 mg tablety cinnarizinum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Léčivá látka: Cinnarizinum 75 mg v 1 tabletě. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Pomocné látky: Obsahuje monohydrát laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz příbalová informace. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 50 tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY...více

Cinarizin lek Balení a cena

...více

Cinarizin lek Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop