Metformin Teva 1000


Výsledky hledání na výraz Metformin Teva 1000

Vedlejší účinky: Stadamet 1000 & Pioglitazone accord & Ifirmacombi & Nitresan & Detralex & Omeprazol teva pharma


Vedlejší a nežádoucí účinky Stadamet 1000 a Omeprazol teva pharma . Vedlejší a nežádoucí účinky Pioglitazone accord a Omeprazol teva pharma . Vedlejší a nežádoucí účinky Stadamet 1000 a Pioglitazone accord . .....Stadamet 1000 (metformin)...

Tagy: Vedlejší účinky Stadamet, Stadamet 1000 & Pioglitazone accord & Ifirmacombi & Nitresan & Detralex & Omeprazol teva pharma, Metformin Teva 1000

Kombinace, interakce: Stadamet 1000 & Pioglitazone accord & Ifirmacombi & Nitresan & Detralex & Omeprazol teva pharma


Pioglitazone accord & Omeprazol teva pharma . Ifirmacombi & Omeprazol teva pharma . Omeprazol teva pharma: Vyhněte se alkoholu. Interakce s potravinami a další doporučeníStadamet 1000: Vyhněte se alkoholu....Stadamet 1000 (metformin)...

Tagy: Kombinace, interakce Stadamet, Stadamet 1000 & Pioglitazone accord & Ifirmacombi & Nitresan & Detralex & Omeprazol teva pharma, Metformin Teva 1000


Sitagliptin teva


U některých pacientů se po přidání sitagliptinu k metforminu vyskytly následující nežádoucí účinky: Časté ( mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): nízká hladina cukru v krvi, nevolnost, plynatost, zvracení Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): bolest žaludku, průjem, zácpa, ospalost U některých pacientů se po zahájení užívání kombinace sitagliptinu a metforminu objevily různé druhy žaludečních potíží ( U některých pacientů užívajících sitagliptin spolu s derivátem sulfonylmočoviny a metforminem se vyskytly následující nežádoucí účinky: Velmi časté ( mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): nízká hladina cukru v krvi Časté: zácpa U některých pacientů užívajících sitagliptin a pioglitazon se vyskytly následující nežádoucí účinky: Časté: plynatost, otok rukou nebo nohou U některých pacientů se během užívání sitagliptinu v kombinaci s pioglitazonem a metforminem vyskytly následující nežádoucí účinky: Časté: otok rukou nebo nohou U některých pacientů se během užívání sitagliptinu v kombinaci s inzulinem ( Neužívejte přípravek Sitagliptin
Tagy: Sitagliptin teva, Metformin Teva 1000

Perindopril tosilate/indapamid teva


Užívat Neužívejte přípravek Perindopril tosilate/Indapamid Teva- jestliže jste alergický( Je rovněž lepší vyhnout se užívání přípravku Perindopril tosilate/Indapamid Teva v časné fázi těhotenství - viz bod „Těhotenství a kojení“) jestliže kojíte; Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Perindopril tosilate/Indapamid Teva, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte stenózu aorty ( jestliže užíváte lithium nebo draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren) nebo doplňkový draslík, jelikož společnému užívání s přípravkem Perindopril tosilate/Indapamid Teva je nutné se vyhnout ( Jestliže se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte přípravek Perindopril tosilate/Indapamid Teva užívat a ihned vyhledejte lékaře. Přípravek Perindopril tosilate/Indapamid Teva se nedoporučuje na začátku těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. Jestliže jste užil(a) více přípravku Perindopril tosilate/Indapamid Teva, než jste měl(...

Tagy: Perindopril tosilate/indapamid teva, Metformin Teva 1000

Metformin teva xr


Neužívejte přípravek Metformin Teva XR: - jestliže jste alergický( na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Metformin Teva XR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud budete podstupovat operaci v celkové anestézii nebo rentgenové vyšetření, informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Metformin Teva XR. Léčba přípravkem Metformin Teva XR by měla být přerušena 48 hodin před a po zákroku. Ukončete užívání přípravku Metformin Teva XR na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může souviset s dehydratací ( Ukončete užívání přípravku Metformin Teva XR a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může vést ke kómatu. Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku .....

Tagy: Metformin teva xr, Metformin Teva 1000

Metformin teva


Neužívejte přípravek Metformin Teva: • jestliže jste alergický( na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Přípravek Metformin Teva musíte přestat užívat po určitou dobu před a po vyšetření nebo chirurgickým výkonem. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Metformin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Riziko laktátové acidózyPřípravek Metformin Teva může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Ukončete užívání přípravku Metformin Teva na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může souviset s dehydratací ( Ukončete užívání přípravku Metformin Teva a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může vést ke kómatu. Pokud .....

Tagy: Metformin teva, Metformin Teva 1000

Darunavir teva


Neužívejte přípravek Darunavir Teva: - jestliže jste alergický( Neužívejte přípravek Darunavir Teva společně s žádným z těchto léčivých přípravků: Jestliže užíváte některé z dále uvedených léčivých přípravků, poraďte se s lékařem o možnosti převedení na jiný léčivý přípravek. tuberkulózy Kombinovaný přípravek lopinavir/ritonavir tento lék proti HIV patří do stejné skupiny jako přípravek Darunavir Teva Alfuzosin k léčbě zvětšené prostaty Sildenafil k léčbě vysokého tlaku krve v plicním oběhu Tikagrelor pomáhá zastavit shlukování krevních destičekpři léčbě pacientů po srdečním infarktu Nekombinujte přípravek Darunavir Teva s přípravky, které obsahují třezalku tečkovanou ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Darunavir Teva se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Darunavir Teva nevyléčí infekci HIV. U pacientů užívajících přípravek Darunavir Teva mohou přesto propuknout infekce nebo jiná onemocnění provázející infekci HIV. U .....

Tagy: Darunavir teva, Metformin Teva 1000

Přečtěte si o tématu Metformin Teva 1000. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Metformin Teva 1000, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Metformin Teva 1000. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Metformin Teva 1000.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop