KOGNEZIL - Dávkování


 

Dávkování léku: Kognezil Potahovaná tableta


Generikum: donepezil
Účinná látka: donepezil-hydrochlorid
ATC skupina: N06DA02 - donepezil
Obsah účinných látek: 10MG, 5MG
Balení: Blistr


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku Kognezil máte užívat
Kognezil 5 mg
Obvykle začnete užívat každý večer před spaním 5 mg (1 bílá tableta). Po jednom měsíci Vám může
Váš lékař změnit dávku na 10 mg (2 bílé tablety) každý večer.
Kognezil 10 mg
Obvykle začnete užívat každý večer před spaním 5 mg (1/2 žluté tablety). Po jednom měsíci Vám
může Váš lékař změnit dávku na 10 mg (1 žlutá tableta) každý večer.
Síla tablet, kterou budete užívat, se může změnit v závislosti na délce užívání přípravku a na
doporučení Vašeho lékaře. Nejvyšší doporučená denní dávka je 10 mg každý večer.
Neměňte dávkování přípravku bez porady s lékařem.

Přípravek Kognezil mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin nebo s mírným až středně závažným
onemocněním jater. Jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater, sdělte to svému lékaři, protože
může být potřeba, aby Vám Vaši dávku upravil podle Vašich potřeb. Pacienti se závažným
onemocněním jater nesmí přípravek Kognezil užívat.

Použití u dětí a dospívajících
Tento přípravek se nedoporučuje k užívání u dětí a dospívajících (mladších než 18 let).

Užívání přípravku
Perorální podání. Tabletu přípravku Kognezil užijte večer před spaním a zapijte ji vodou.

Jak dlouho máte přípravek Kognezil užívat
Váš lékař nebo lékárník Vám poradí, jak dlouho máte pokračovat v užívání tablet. Čas od času budete
muset svého lékaře navštívit, aby posoudil Vaši léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kognezil, než jste měl(a)
Neužívejte větší než doporučenou denní dávku. Jestliže jste užili více tablet, než jste měli, ihned
kontaktujte svého lékaře. Pokud svého lékaře nemůžete zkontaktovat, vyhledejte nejbližší
pohotovostní službu nebo nemocnici. Vždy si vezměte s sebou krabičku se zbylými tabletami, aby
lékař věděl, co jste užili.
Příznaky předávkování zahrnují nevolnost, zvracení, nadměrné slinění, pocení, pomalý srdeční tep,
nízký krevní tlak (lehké točení hlavy nebo závratě vestoje), potíže s dýcháním, ztrátu vědomí a
záchvaty nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kognezil
Pokud si zapomenete vzít dávku, užijte následující den pouze doporučenou dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokud si zapomenete vzít svůj lék po dobu delší než jeden týden, zavolejte před dalším užitím léku
svému lékaři.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kognezil
Nepřestávejte tablety užívat, dokud Vám to neřekne Váš lékař. Pokud přestanete přípravek Kognezil
užívat, přínos léčby bude postupně slábnout.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 790 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací