VISTAPREP - Dávkování


 

Dávkování léku: Vistaprep Prášek pro perorální roztok


Generikum: macrogol, combinations
Účinná látka: makrogol 3350, chlorid sodnÝ, chlorid draselnÝ, hydrogenuhliČitan sodnÝ
ATC skupina: A06AD65 - macrogol, combinations
Obsah účinných látek:
Balení: Sáček


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování u dospělých (nad 18 let)
Doporučená dávka pro úplné vyčištění střev je 3 až maximálně 4 litry roztoku Vistaprep. Jeden sáček
odpovídá 1 litru roztoku.

Roztok pijte v dávkách po 200 ml - 300 ml každých 10 minut až do okamžiku, kdy je tekutina
vytékající z konečníku čirá, nebo do maximálního vypitého množství 4 litrů.

Přípravek užijte během přibližně 4 hodin, obvykle v den vyšetření. Celkové požadované množství
můžete užít večer před vyšetřením, nebo lze užít část tohoto množství večer před vyšetřením
a zbývající část ráno v den vyšetření. Prosím, domluvte se na postupu se svým lékařem.

Délka užívání:

Přípravek Vistaprep je určen k jednorázovému užití před plánovaným vyšetřením střev.

Příprava roztoku:

Před použitím připravte čerstvý roztok, který je téměř bezbarvý a mírně zakalený. Obsah jednoho
sáčku se rozpustí v jednom litru vlažné vody. Tímto způsobem připravte 3 až 4 litry roztoku. Protože
sáček přípravku Vistaprep odpovídá 1 litru roztoku, budete potřebovat 3 až 4 sáčky pro přípravu
3-4 litrů roztoku. Roztok připravený k použití můžete po přípravě dát vychladit do chladničky.
Vychlazený roztok je chuťově příjemnější.

K perorálnímu roztoku přípravku Vistaprep se nesmí přidávat žádné jiné roztoky nebo přísady
(zejména cukr nebo další chuťové látky neslučitelné s přípravkem Vistaprep), protože by to mimo jiné
mohlo vést ke změně složení elektrolytů ve Vaší krvi. Ve střevech navíc mohou při odbourávání
těchto přidaných látek střevními bakteriemi vznikat explozivní směsi plynů.

Pokud máte dojem, že účinek přípravku Vistaprep je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému
lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vistaprep, než jste měl(a)

Cílem podání přípravku Vistaprep je dosažení průjmu nebo vodnaté stolice. Jestliže jste však užil(a)
více přípravku Vistaprep, než jste měl(a), mohou se u Vás dostavit závažné příznaky průjmu.
V takovém případě pijte hodně tekutin a vždy se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vistaprep

Jestliže vypijete mnohem méně přípravku Vistaprep než je doporučené množství, střevo nemusí být
správně vyprázdněné. V takovém případě nebude možné provést vyšetření tak, jak je naplánováno.
Proto prosím dodržujte dávkování doporučené Vaším lékařem nebo uvedené v této příbalové
informaci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vistaprep

Jestliže přestanete užívat přípravek Vistaprep, nebo jej přestanete užívat příliš brzy, střevo nemusí být
správně vyprázdněné. V takovém případě nebude možné provést vyšetření tak, jak je naplánováno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop