Bicalutanorm Bezpečnost (v těhotenství)

Bikalutamid je silný antiandrogen a induktor enzymu oxidázy se smíšenou funkcí u zvířat. S
těmito účinky souvisejí změny cílových orgánů u zvířat, včetně indukce nádorů (Leydigovy
buňky, štítná žláza, játra). Indukce enzymu nebyla u člověka pozorována. Předpokládaným
účinkem třídy antiandrogenů je atrofie semenotvorných kanálků varlat, která byla pozorována
u všech zkoumaných druhů. K úplnému zotavení testikulární atrofie došlo 4 měsíce po
ukončení podávání v 6měsíční studii u potkanů (při dávkách rovnajících se přibližně
0,6násobku terapeutické koncentrace u člověka při doporučené dávce 150 mg). Po 24 týdnech
po ukončení podávání v 12měsíční studii u potkanů nebylo pozorováno žádné zotavení (při
dávkách rovnajících se přibližně 0,9násobku terapeutické koncentrace u člověka při
doporučené dávce 150 mg). Po 12 měsících opakovaného podávání u psů (při dávkách
přibližně 3krát vyšších než terapeutické koncentrace u člověka při doporučené dávce 150 mg)
byl výskyt testikulární atrofie po 6měsíčním období rekonvalescence u psů s dávkou a u
kontrolních psů stejný. Ve studii fertility (při dávkách rovnajících se přibližně 0,6násobku
terapeutické koncentrace u člověka při doporučené dávce 150 mg) vykazovali samci potkanů
bezprostředně po 11 týdnech dávkování prodlouženou dobu potřebnou k úspěšnému páření,
přičemž obrat byl pozorován po 7 týdnech bez dávky.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 790 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop