Bicalutanorm Dávkování a způsob podání


Dávkování
Dospělí muži včetně starších pacientů: dávkování je jedna 150mg tableta jednou denně
perorálně.
Bicalutanorm se má užívat nepřetržitě nejméně 2 roky nebo do progrese onemocnění.


Zvláštní skupiny pacientů

Pediatrická populace

Bicalutanorm je kontraindikován u dětí (viz bod 4.3).

Porucha funkce ledvin
U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.


2/11

Porucha funkce jater
U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není třeba upravovat dávkování. U pacientů se
středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater může dojít ke kumulaci léčiva (viz bod
4.4).

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop