MEMOLAN - Interakce


 

Interakce léku: Memolan Potahovaná tableta


Generikum: memantine
Účinná látka: memantin-hydrochlorid
ATC skupina: N06DX01 - memantine
Obsah účinných látek: 10MG, 20MG
Balení: Blistr


Neužívejte přípravek Memolan
- jestliže jste alergický(á) na memantin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Memolan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže se u Vás v minulosti objevily epileptické záchvaty
- jestliže jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt, nebo pokud trpíte městnavým selháním srdce
nebo neléčenou hypertenzí (vysoký krevní tlak)

V těchto případech má léčba být pečlivě sledována a Váš lékař bude pravidelně vyhodnocovat přínos
léčby přípravkem Memolan.

Pokud trpíte poruchou funkce ledvin (potíže s ledvinami), Váš lékař bude činnost ledvin pečlivě
sledovat a pokud to bude nutné, upraví dávku memantinu.

Je nutno vyhnout se současnému užívání těchto přípravků: amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby),
ketamin (látka používaná jako anestetikum), dextromethorfan (používaný k léčbě kašle) a jiných tzv.
antagonistů NMDA receptorů.


Děti a dospívající
U dětí a dospívajících do 18 let se podávání přípravku Memolan nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Memolan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Memolan může ovlivnit účinky zejména dále uvedených léčivých látek a jejich dávka pak
může být Vaším lékařem upravena:
- amantadin, ketamin, dextromethorfan;
- dantrolen, baklofen;
- cimetidin, ranitidin, prokainamid, chinidin, chinin, nikotin;
- hydrochlorothiazid (nebo jakákoli kombinace s hydrochlorothiazidem);
- anticholinergika (látky užívané k léčbě poruch hybnosti nebo křečí zažívacího ústrojí);
- antikonvulziva (látky užívané k předcházení záchvatů křečí a jejich léčbě);
- barbituráty (látky užívané k navození spánku);
- dopaminergní agonisté (levodopa nebo bromokryptin);
- neuroleptika (látky užívané k léčbě duševních onemocnění);
- perorální antikoagulancia (látky snižující srážlivost krve).

V případě Vašeho přijetí do nemocnice oznamte lékaři, že užíváte přípravek Memolan.

Memolan s jídlem a pitím
Informujte svého lékaře, pokud jste nedávno změnil(a) nebo hodláte zásadním způsobem změnit své
stravovací návyky (např. přechod z běžné na vegetariánskou stravu) nebo pokud trpíte ledvinovou
tubulární acidózou (stav, kdy se vlivem poruchy funkce ledvin (snížená funkce ledvin) dostává do
krevního oběhu nadměrné množství kysele reagujících látek), případně závažnou infekcí močových
cest (slouží k vylučování moči). Lékař Vám může v takových případech upravit dávku.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Užití memantinu v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení
Ženy užívající přípravek Memolan nemají kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Váš lékař rozhodne, zda Vám onemocnění umožňuje bezpečné řízení motorových vozidel a ovládání
strojů. Memolan může změnit schopnost reakce natolik, že řízení motorových vozidel a ovládání
strojů není vhodné.

Memolan 10 mg obsahuje laktosu
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud jste Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte
svého lékaře předtím, než začnete tento přípravek užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop