MENOPUR - Interakce


 

Interakce léku: Menopur Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok


Generikum: human menopausal gonadotrophin
Účinná látka: menotropin
ATC skupina: G03GA02 - human menopausal gonadotrophin
Obsah účinných látek: 1200IU, 600IU, 75IU
Balení: Injekční lahvička


Před začátkem léčby tímto lékem se Vás a Vašeho partnera musí lékař zeptat na příčiny Vašich
problémů s plodností. Zvláště je potřeba zjistit, zda nejsou přítomny níže uvedené nemoci, aby tak
mohla být případně nasazena jakákoli jiná odpovídající léčba:
• Snížená funkce štítné žlázy nebo nadledvin
• Vysoká hladina hormonu zvaného prolaktin (hyperprolaktinemie)
• Nádory na hypofýze (žláza umístěná v mozku na spodině dutiny lebeční)
• Nádory hypothalamu (oblast umístěná pod částí mozku zvanou thalamus)

Pokud je Vám známo, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění, oznamte to, prosíme,
Vašemu lékaři před zahájením léčby přípravkem MENOPUR 1200 IU.

Nepoužívejte MENOPUR 1200 IU:
Ženy:
• Jestliže jste alergický(á) na menotropin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6)
• Jestliže máte nádor dělohy, vaječníků, prsů, hypofýzy nebo hypothalamu
• Jestliže máte cysty na vaječnících nebo zvětšené vaječníky (s výjimkou syndromu polycystických
vaječníků)
• Jestliže máte jakékoli organické poškození dělohy nebo jiných pohlavních orgánů
• Jestliže trpíte krvácením z pochvy a není známa příčina
• Jestliže máte fibroidní nádor dělohy
• Jestliže jste těhotná nebo kojíte
• Jestliže jste prodělala předčasnou menopauzu

Muži:
• Jestliže máte nádory varlat
• Jestliže trpíte rakovinou prostaty
• Jestliže máte nádor hypofýzy nebo hypothalamu (části mozku řídící řadu hormonálních funkcí
organismu)

Upozornění a opatření
Informujte svého lékaře v případě:
• Bolesti břicha
• Otoku v oblasti břicha
• Pocitu na zvracení
• Zvracení
• Průjmu
• Zvyšování tělesné hmotnosti
• Dýchacích obtíží
• Sníženého močení

Oznamte to přímo svému lékaři i v případě, že se tyto příznaky objeví několik dní po poslední injekci.
Tyto příznaky mohou být známkou vysoké aktivity vaječníků, která se může stát závažnou.

Pokud se tyto příznaky stanou závažnými, musí být léčba neplodnosti zastavena a musíte být léčena
v nemocnici.

Dodržování doporučeného dávkování a pečlivé sledování Vaší léčby sníží pravděpodobnost výskytu
těchto příznaků.

Pokud vysadíte MENOPUR 1200 IU, mohou tyto příznaky dále přetrvávat. V případě, že se tyto
příznaky vyskytnou, obraťte se, prosíme, neprodleně na Vašeho lékaře.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás lékař objedná na ultrazvukové vyšetření a někdy i krevní
testy, aby mohl sledovat Vaši odpověď na léčbu.

Léčba hormony jako je tento lék může zvýšit rizika:
• mimoděložního těhotenství (těhotenství jinde než v děloze) v případě, že jste prodělala
onemocnění vejcovodu,
• samovolného potratu,
• mnohočetného těhotenství (dvojčata, trojčata, apod.),
• vrozených malformací (fyzické vady přítomné u novorozeného dítěte).

U některých žen, které prodělaly léčbu neplodnosti, se objevily nádory vaječníků a dalších
rozmnožovacích orgánů. Není dosud známo, zda léčba hormony, jako je tento lék nezpůsobuje tyto
problémy.

U těhotných žen je větší pravděpodobnost výskytu krevních sraženin v žilách a tepnách. Léčba
neplodnosti může zvýšit pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění, obzvlášť pokud máte nadváhu
nebo pokud se krevní sraženiny vyskytly u někoho ve Vaší rodině (pokrevní). Pokud se Vás to týká,
oznamte to, prosíme, Vašemu lékaři.

Děti
Tento přípravek není určen pro děti.

Další léčivé přípravky a MENOPUR
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat

Dalším lékem používaným pro léčbu neplodnosti je klomifen-citrát. Pokud se používá MENOPUR
1200 IU současně s klomifen-citrátem, může se zvýšit účinek na vaječníky.

MENOPUR 1200 IU se může používat současně s přípravkem BRAVELLE, viz bod 3 ‘Jak se
MENOPUR 1200 IU používá’.
Při léčbě sterility u mužů se hMG může aplikovat společně s hCG.

Těhotenství a kojení
MENOPUR 1200 IU se nesmí používat během těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ovlivnění Vaší schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje po použití přípravku
MENOPUR 1200 IU je nepravděpodobné.

Přípravek MENOPUR 1200 IU obsahuje sodík
MENOPUR 1200 IU obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, takže je v podstatě
bez sodíku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop