VISTAPREP - Interakce


 

Interakce léku: Vistaprep Prášek pro perorální roztok


Generikum: macrogol, combinations
Účinná látka: makrogol 3350, chlorid sodnÝ, chlorid draselnÝ, hydrogenuhliČitan sodnÝ
ATC skupina: A06AD65 - macrogol, combinations
Obsah účinných látek:
Balení: Sáček


Neužívejte přípravek Vistaprep

 jestliže jste alergický(á) na makrogol 3350, chlorid sodný, dihydrogenuhličitan sodný, chlorid
draselný, dihydrát sodné soli sacharinu, pomerančové aroma, aroma citroníku Lime, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 jestliže máte neprůchodnost střev nebo podezření na neprůchodnost střev, zúžení nebo
proděravění (perforaci) stěny trávicího ústrojí, nebo jste ohrožen(a) proděravěním stěny
trávicího ústrojí,
 jestliže máte problémy s vyprazdňováním žaludku nebo máte těžkou formu zánětu tlustého
střeva (kolitidy) se závažným zánětem a těžkou formu abnormálně zvětšeného tlustého střeva
následkem této kolitidy (toxické megakolon),
 jestliže máte poškozený polykací a dávivý reflex nebo jestliže trpíte celkovou slabostí.


Přípravek Vistaprep nesmí být podáván pacientům s poruchou vědomí a pacientům náchylným
k dušení nebo k nesprávnému polykání (aspirace) při požívání tekutin.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Vistaprep se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
 Jste-li starší pacient
 Máte-li refluxní chorobu („pálení žáhy“, refluxní ezofagitidu)
 Máte-li poruchy srdečního rytmu (sinoatriální (SA) blokádu nebo syndrom nemocného sinu)
 Pokud máte poruchu funkce srdce (stav nazvaný „srdeční selhání“) a objevují-li se Vaše obtíže
v případě, že vykonáváte nenáročnou až středně náročnou námahu, popř. objevují-li se v době,
kdy jste v klidu
 Jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater (ledvinová nebo jaterní nedostatečnost)
 Máte-li selhání ledvin nebo onemocnění jater
 Pokud trpíte závažnou dehydratací (nadměrná ztráta tělesných tekutin)
 Jestliže máte závažné zánětlivé střevní onemocnění.

Ve výše uvedených případech může být přípravek Vistaprep použit pouze pod dohledem lékaře, který
posoudí rovnováhu elektrolytů a tekutin ve Vašem těle.

Děti

S použitím u dětí není dostatek zkušeností. Přípravek Vistaprep proto nemá být u dětí používán.

Další léčivé přípravky a přípravek Vistaprep

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Jestliže užijete jiné léčivé přípravky těsně před užitím přípravku Vistaprep, současně s ním nebo
do 1 hodiny po něm, mohly by být vyplaveny při výplachu střeva a/nebo by nemusely být účinné.
Jestliže je však nutné, abyste tyto jiné léčivé přípravky užil(a), poraďte se předtím se svým lékařem
o jiné možnosti užití. To se týká také perorální antikoncepce („pilulek‟).

Makrogol 3350 může ovlivnit výsledky vyšetření, při nichž se využívá střevních tekutin.

Přípravek Vistaprep s jídlem a pitím

Dvě až tři hodiny před vypitím přípravku Vistaprep až do ukončení vyšetření nejezte žádnou pevnou
stravu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

S použitím v těhotenství nejsou žádné zkušenosti.
Jestliže jste těhotná, Váš lékař před použitím přípravku Vistaprep pečlivě zváží přínosy a možná
rizika.

Bude-li to nezbytné, můžete také užít přípravek Vistaprep během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou potřebná žádná zvláštní opatření.

Přípravek Vistaprep obsahuje sodík a draslík

Tento léčivý přípravek obsahuje 20 mmol draslíku a 260 mmol sodíku ve 4 litrech roztoku
přípravkuVistaprep. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku nebo sodíku
a u pacientů se sníženou funkcí ledvin.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop