MEMOLAN - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Bolest břicha (časté)
Agrese (časté)
Alopecie (méně časté)
Amnézie (méně časté)
Anémie (časté)
Angina (méně časté)
Anorexie (časté)
Úzkost (časté)
Afázie (méně časté)
Apnoe (méně časté)
Artralgie (časté)
Astma (méně časté)
Ataxie (časté)
Fibrilace síní (méně časté)
Bolesti zad (časté)
Blefaritidu (méně časté)
Bronchitida (časté)
Celulitida (méně časté)
Přechodný ischemický záchvat (časté)
Zmatek (časté)
Konjunktivální krvácení (méně časté)
Zánět spojivek (časté)
Zácpa (časté)
Opacita rohovky (méně časté)
Kašel (časté)
Dehydratace (méně časté)
Delirium (méně časté)
Bludy (méně časté)
Depersonalizace (méně časté)
Mentální deprese (časté)
Dermatitida (méně časté)
Průjem (časté)
Diplopie (méně časté)
Divertikulitida (méně časté)
Závrať (časté)
Alergie (časté)
Dušnost (časté)
Dysurie (méně časté)
Ekzém (méně časté)
Vyrážka (časté)
Extrapyramidový syndrom (méně časté)
Únava (časté)
Gastroenteritida (méně časté)
Gastrointestinální krvácení (méně časté)
Glaukom (méně časté)
Halucinace (časté)
Bolest hlavy (časté)
Porucha sluchu (méně časté)
Asystole (méně časté)
Srdeční selhání (časté)
Hematuria (méně časté)
Hemiplegie (méně časté)
Hemoptýza (méně časté)
Alergické reakce (méně časté)
Hypertenze (časté)
Hypestéza (méně časté)
Hyponatrémie (méně časté)
Hypotenze (časté)
Posturální hypotenze (méně časté)
Podchlazení (méně časté)
Zvýšené libido (méně časté)
Příznaky chřipky (časté)
Leukopenie (méně časté)
Makulární degenerace (méně časté)
Meléna (méně časté)
Hypertonie - zvýšené svalové napětí (méně časté)
Infarkt myokardu (méně časté)
Krátkozrakost (méně časté)
Nevolnost (časté)
Nervozita (méně časté)
Neuralgie (méně časté)
Neuróza (méně časté)
Noční můra (méně časté)
Bolest (časté)
Parestézie (méně časté)
Porucha osobnosti (méně časté)
Zápal plic (časté)
Svědění (méně časté)
Psychóza (méně časté)
Plicní otok (méně časté)
Plicní embolie (méně časté)
Oddělení sítnice (méně časté)
Retinální krvácení (méně časté)
Rýma (časté)
Záchvat (méně časté)
Kožní vřed (méně časté)
Cévní mozková příhoda (časté)
Pokus o sebevraždu (méně časté)
Synkopa (časté)
Tromboflebitida (méně časté)
Tinitus (méně časté)
Tremor (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích (časté)
únik moči (časté)
Infekce močových cest (časté)
Kopřivka (méně časté)
Závrať (časté)
Zvracení (časté)
Snížení hmotnosti (časté)
Xerophthalmia (méně časté)
Zadržování moči (méně časté)
Otupělost (méně časté)
Agitovanost (časté)
Apatie (méně časté)
Emoční labilita (méně časté)
Periferní edém (časté)
Hypokinézy (časté)
Šedý zákal (časté)
Bolesti očí (méně časté)
Paranoidní reakce (méně časté)
Zvýšená alkalická fosfatáza (časté)
Ezofageální ulcerace (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu (méně časté)
Abnormální myšlení (méně časté)
Zraková ostrost se snížila (méně časté)
Vyrážka erytematózní (méně časté)
Svalové kontrakce nedobrovolné (méně časté)
Diabetes mellitus se zhoršil (méně časté)
Abnormální slzení (méně časté)
Abnormální pláč (méně časté)
Rozmazané vidění (méně časté)
Příznaky influenzy (časté)
Hyper (méně časté)
Bradykardie (méně časté)
Neuropatie (méně časté)
Abnormální koordinace (méně časté)
Abnormální chůze (časté)
Porucha spánku (méně časté)
Nespavost (časté)
Agresivní reakce (časté)
Spavost (časté)
Cerebrální krvácení (méně časté)


Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop