KOGNEZIL - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Kognezil Potahovaná tableta


Generikum: donepezil
Účinná látka: donepezil-hydrochlorid
ATC skupina: N06DA02 - donepezil
Obsah účinných látek: 10MG, 5MG
Balení: Blistr


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny lidmi užívajícími donepezil.

Závažné nežádoucí účinky:
Pokud se u Vás vyskytnou uvedené závažné nežádoucí účinky, musíte to neprodleně sdělit svému
lékaři. Můžete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc.
• Poškození jater, např. hepatitida (zánět jater). Příznaky hepatitidy jsou nevolnost nebo zvracení,
ztráta chuti k jídlu, celkový pocit špatného zdravotního stavu, horečka, svědění, zežloutnutí
kůže a očí a tmavá barva moči (může postihovat až 1 pacienta z 1 000).
• Žaludeční nebo dvanácterníkové vředy. Příznaky vředů jsou bolest žaludku a potíže (poruchy
trávení) pociťované mezi pupkem a hrudní kostí (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100).
• Krvácení do žaludku nebo střev. Může to způsobit černou stolici nebo viditelné krvácení z
konečníku (může postihovat až 1 pacienta ze 100).
• Záchvaty nebo křeče (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100).
• Horečka současně se svalovou ztuhlostí, pocením nebo poruchou vědomí - stav nazývaný
neuroleptický maligní syndrom (může postihovat až 1 pacienta z 10 000).
• Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte vysokou
teplotu nebo máte tmavou moč. Tyto účinky mohou být způsobeny abnormálním rozpadem
svalstva (stav zvaný rhabdomyolýza), který Vás může ohrožovat na životě a může vést k
onemocnění ledvin (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):
• Průjem, nevolnost.
• Bolesti hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):
• Nachlazení.
• Ztráta chuti k jídlu.
• Halucinace (vidění či slyšení věcí, které nejsou skutečné), agitovanost (neklid), agresivní
chování, abnormální sny a noční můry.
• Mdloby, závratě, poruchy spánku (nespavost).
• Zvracení, nepříjemný pocit v žaludku.
• Vyrážka, svědění.
• Svalové křeče.
• Nekontrolovatelný únik moči.
• Únava, bolest.
• Nehody (pacienti mohou být náchylnější k pádům a náhodným poraněním).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):
• Pomalý srdeční tep.
• Drobné změny koncentrací některých enzymů.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
• Ztuhlost, třes nebo nekontrolovatelné pohyby zejména obličeje a jazyka, ale rovněž končetin.
• Nepravidelná srdeční činnost.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací