Atrovent n


Search results for Atrovent n

Side effects: Combair & Lorista 50 & Xyzal & Euthyrox & Ventolin inhaler n & Atrovent n & Singulair


Side effects Combair a Atrovent n . Side effects Lorista 50 a Atrovent n .......

Tags: Side effects Combair, Combair & Lorista 50 & Xyzal & Euthyrox & Ventolin inhaler n & Atrovent n & Singulair, Atrovent n

Drug combination: Combair & Lorista 50 & Xyzal & Euthyrox & Ventolin inhaler n & Atrovent n & Singulair


Lorista 50 & Singulair .The metabolism of Montelukast can be decreased when combined with Losartan. Food interactions and other recommendationsCombair: No food effects were found when given with beclomethasone dipropionate. Lorista 50: Take without regard to meals. Take at same time each day. Food delays absorption, but does not affect the ........

Tags: Drug combination Combair, Combair & Lorista 50 & Xyzal & Euthyrox & Ventolin inhaler n & Atrovent n & Singulair, Atrovent n


Atrovent 0,025%


Nepoužívejte ATROVENT 0,025%• jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku ATROVENT 0,025% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. ihned přestaňte používat přípravek ATROVENT 0,025%, protože by mohlo dojít k ohrožení života. Po podání přípravku ATROVENT 0,025% se mohou objevit reakce akutní přecitlivělosti, o čemž svědčí vzácné případy výskytu kožní vyrážky, kopřivky, angioedému ( Další léčivé přípravky a ATROVENT 0,025%Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Vyhněte se dlouhodobému souběžnému užívání přípravku ATROVENT 0,025% spolu s dalšími látkami patřícími do skupiny anticholinergik ( theofylin) mohou zesilovat bronchodilatační účinek přípravku ATROVENT 0,025%. měla byste používat přípravek ATROVENT 0,025% během těhotenství pouze s výslovným svolením Vašeho lékaře. zení dopravních prostředků a obsluha strojůNebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku ATROVENT .....

Tags: Atrovent 0,025%, Atrovent n

Read about Atrovent N. To make it easier to search for topic: Atrovent n, we have prepared a list of links for search terms: Atrovent N. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Atrovent N.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info