Erlotinib teva b


Search results for Erlotinib teva b

Omeprazol teva pharma


Užívat Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA jestliže jste alergický( pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)  jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (k léčbě HIV infekce) Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívat Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A)  pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA a snižuje množství žaludeční kyseliny. Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem OMEPRAZOL TEVA PHARMA bude možná nutné ukončit. Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud .....

Tags: Omeprazol teva pharma, Erlotinib teva b

Erlotinib teva pharma


Neužívejte přípravek Erlotinib Teva Pharma:  jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Erlotinib Teva Pharma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství erlotinibu v krvi nebo mohou mít vliv na jeho účinek ( V některých případech mohou tyto látky snižovat účinnost nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Teva Pharma a lékař může v případě nutnosti upravit Vaši léčbu. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Teva Pharma může léčit jinými než výše uvedenými léky. může přípravek Erlotinib Teva Pharma zvyšovat sklon ke krvácení. Přípravek Erlotinib Teva Pharma může zvýšit riziko svalových problémů souvisejících s užíváním statinů. Viz též níže „Další léčivé přípravky a přípravek Erlotinib
Tags: Erlotinib teva pharma, Erlotinib teva b

Erlotinib teva b. v.


Neužívejte přípravek Erlotinib Teva B. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Erlotinib Teva B. protože lékař Vám může předepsat jinou potřebnou léčbu a léčbu přípravkem Erlotinib Teva B. protože lékař může v případě nutnosti Vaši léčbu přípravkem Erlotinib Teva B. zda má přípravek Erlotinib Teva B. KouřeníPokud jste léčen(a) přípravkem Erlotinib Teva B. Děti a dospívající U pacientů mladších 18 let dosud nebyly účinky přípravku Erlotinib Teva B. Další léčivé přípravky a přípravek Erlotinib Teva B. V některých případech mohou tyto látky snižovat účinnost nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Teva B. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Teva B. může přípravek
Tags: Erlotinib teva b, b v, Erlotinib teva b

Erlotinib teva


Neužívejte přípravek Erlotinib Teva:  jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Erlotinib Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  jestliže užíváte jiné léky, které mohou zvyšovat nebo snižovat množství erlotinibu v krvi nebo mohou mít vliv na jeho účinek ( V některých případech mohou tyto látky snižovat účinnost nebo zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Erlotinib Teva a lékař může v případě nutnosti upravit Vaši léčbu. Lékař Vás také během terapie přípravkem Erlotinib Teva může léčit jinými než výše uvedenými léky. může přípravek Erlotinib Teva zvyšovat sklon ke krvácení. Přípravek Erlotinib Teva může zvýšit riziko svalových problémů souvisejících s užíváním statinů. protože lékař Vám může předepsat jinou potřebnou léčbu a léčbu přípravkem Erlotinib Teva ukončit;  .....

Tags: Erlotinib teva, Erlotinib teva b

Read about Erlotinib Teva B. To make it easier to search for topic: Erlotinib teva b, we have prepared a list of links for search terms: Erlotinib Teva B. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Erlotinib Teva B.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info