Kreon


Search results for Kreon

Side effects: Bisoprolol mylan & Emanera & Kreon 25 000 & Lusopress & Pragiola & Zaldiar & Brufen 400


Side effects Bisoprolol mylan a Kreon 25 000 .......

Tags: Side effects Bisoprolol, Bisoprolol mylan & Emanera & Kreon 25 000 & Lusopress & Pragiola & Zaldiar & Brufen 400, Kreon

Drug combination: Bisoprolol mylan & Emanera & Kreon 25 000 & Lusopress & Pragiola & Zaldiar & Brufen 400


Bisoprolol mylan & Lusopress .Bisoprolol may increase the hypotensive activities of Nitrendipine. Bisoprolol mylan & Brufen 400 .Ibuprofen may decrease the antihypertensive activities of Bisoprolol. Emanera & Brufen 400 .The metabolism of Ibuprofen can be decreased when combined with Esomeprazole. Food interactions and other ........

Tags: Drug combination Bisoprolol, Bisoprolol mylan & Emanera & Kreon 25 000 & Lusopress & Pragiola & Zaldiar & Brufen 400, Kreon


Trinomia


Neužívejte přípravek Trinomia: - jestliže jste alergický( na kyselinu acetylsalicylovou, na jiné salicyláty nebo tartrazin ( barvivo). Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka; - jestliže jste alergický( na ramipril nebo na jiný ACE inhibitor; - jestliže jste alergický( na atorvastatin, na jiné podobné léky používané ke snížení hladiny krevních tuků, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na sóju nebo arašídy; - jestliže jste v minulosti měl( a) astmatické záchvaty nebo jiné reakce z přecitlivělosti na některé léky proti bolesti, horečce nebo zánětu ( salicyláty nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky) jestliže máte nebo jste měl( a) opakovaně peptické vředy a/nebo krvácení do žaludku/střev nebo jiné druhy krvácení, například krvácení z mozkových cév; - jestliže u Vás existuje vysoké riziko krvácení ( hemofilie); - jestliže máte srdeční chorobu, která není dostatečně kontrolována ( závažné srdeční selhání) jestliže užíváte methotrexát v dávce 15 mg za týden či vyšší; - pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke .....

Tags: Trinomia, Kreon

Kreon 40 000


Neužívejte přípravek Kreon 40 000, jestliže: ● jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vepřový pankreatin nebo na kteroukoli další složku přípravku Kreon 40 000 ( poraďte se před použitím přípravku Kreon 40 000 se svým lékařem nebo lékárníkem. máte-li přípravek Kreon 40 000 užívat a v jaké dávce. Přípravek Kreon 40 000 se může užívat při kojení. e přípravek Kreon 40 000 ovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje. může mít i přípravek Kreon 40 000 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U pacientů užívajících přípravek Kreon 40 000 byly během studií pozorovány následující nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky se mohou při užívání přípravku Kreon 40 000 objevit: Velmi časté ( kvůli kterému přípravek Kreon 40 000 užíváte. kteří užívali Kreon 40 000, byl podobný nebo nižší, než u pacientů neužívajících přípravek
Tags: Kreon 40 000, Kreon

Kreon 25 000


Neužívejte přípravek Kreon 25 000, jestliže: ● jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vepřový pankreatin nebo na kteroukoli další složku přípravku Kreon 25 000 ( poraďte se před použitím přípravku Kreon 25 000 se svým lékařem nebo lékárníkem. máte-li přípravek Kreon 25 000 užívat a v jaké dávce. Přípravek Kreon 25 000 se může užívat při kojení. e přípravek Kreon 25 000 ovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje. může mít i přípravek Kreon 25 000 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U pacientů užívajících přípravek Kreon 25 000 byly během studií pozorovány následující nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky se mohou při užívání přípravku Kreon 25 000 objevit: Velmi časté ( kvůli kterému přípravek Kreon 25 000 užíváte. kteří užívali Kreon 25 000, byl podobný nebo nižší, než u pacientů neužívajících přípravek
Tags: Kreon 25 000, Kreon

Kreon 10 000


Neužívejte přípravek Kreon 10 000, jestliže: ● jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na vepřový pankreatin nebo na kteroukoli další složku přípravku Kreon 10 000 ( poraďte se před použitím přípravku Kreon 10 000 se svým lékařem nebo lékárníkem. máte-li přípravek Kreon 10 000 užívat a v jaké dávce. Přípravek Kreon 10 000 se může užívat při kojení. e přípravek Kreon 10 000 ovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje. může mít i přípravek Kreon 10 000 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U pacientů užívajících přípravek Kreon 10 000 byly během studií pozorovány následující nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky se mohou při užívání přípravku Kreon 10 000 objevit: Velmi časté ( kvůli kterému přípravek Kreon 10 000 užíváte. kteří užívali Kreon 10 000, byl podobný nebo nižší, než u pacientů neužívajících přípravek
Tags: Kreon 10 000, Kreon

Read about Kreon. To make it easier to search for topic: Kreon, we have prepared a list of links for search terms: Kreon. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Kreon.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info