Lusienne


Search results for Lusienne

Lusienne


Než začnete užívat přípravek Lusienne, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Než začnete užívat přípravek Lusienne, položí Vám lékař několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. za kterých byste měla užívání přípravku Lusienne přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Lusienne snížena. protože přípravek Lusienne ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu. Přípravek Lusienne, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci ( Neužívejte přípravek LusienneNeměla byste užívat přípravek Lusienne, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Lusienne se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Lusienne, měla byste také .....

Tags: Lusienne, Lusienne

Read about Lusienne. To make it easier to search for topic: Lusienne, we have prepared a list of links for search terms: Lusienne. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Lusienne.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info