Rasagilin belupo


Search results for Rasagilin belupo

Rasagilin belupo


Neužívejte přípravek Rasagilin Belupo: - jestliže jste alergický( pokud užíváte Rasagilin Belupo: - inhibitory monoaminooxidázy ( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Rasagilin Belupo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte lehké až středně těžké problémy s játry Informujte svého lékaře o jakýchkoli podezřelých změnách kůže. Děti a dospívající Podávání přípravku Rasagilin Belupo se nedoporučuje u osob mladších 18 let. Další léčivé přípravky a přípravek Rasagilin Belupo Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( než začnete souběžně s přípravkem Rasagilin Belupo užívat následující léky: - některá antidepresiva ( Je nutné vyhnout se užívání přípravku Rasagilin Belupo souběžně s antidepresivy obsahujícími fluoxetin nebo fluvoxamin. musíte vyčkat .....

Tags: Rasagilin belupo, Rasagilin belupo

Read about Rasagilin Belupo. To make it easier to search for topic: Rasagilin belupo, we have prepared a list of links for search terms: Rasagilin Belupo. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Rasagilin Belupo.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info