Rosemig sprintab


Search results for Rosemig sprintab

Rosemig sprintab


Stránka 2 z 8 Neužívejte přípravek Rosemig Sprintab- jestliže jste alergický/á ( Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká: → Řekněte to svému lékaři a neužívejte Rosemig Sprintab. Upozornění a opatřeníPřípravek Rosemig se nedoporučuje osobám starším 65 let ani dětem a dospívajícím do 18 let. než Vám předepíše přípravek Rosemig Sprintab. Ve velmi vzácných případech se u některých osob může po užití přípravku Rosemig Sprintab rozvinout závažné srdeční onemocnění a to i pokud nikdy dříve žádné známky srdečního onemocnění neměli. Než začnete přípravek Rosemig Sprintab užívat, Váš lékař potřebuje vědět: Pokud máte nebo jste měl( Přípravek Rosemig Sprintab pro Vás nemusí být vhodný. než začnete přípravek Rosemig Sprintab užívat. můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Rosemig
Tags: Rosemig sprintab, Rosemig sprintab

Read about Rosemig Sprintab. To make it easier to search for topic: Rosemig sprintab, we have prepared a list of links for search terms: Rosemig Sprintab. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Rosemig Sprintab.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info