Spasmopan


Search results for Spasmopan

Spasmopan


Nepoužívejte přípravek Spasmopan- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Spasmopan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - máte porušenou funkci jater nebo ledvin. U pacientů se závislostí na alkoholu může v případě souběžné léčby přípravkem Spasmopan docházet k poškození jater;- užíváte nebo jste v průběhu minulých dvou týdnů užíval( Přípravek Spasmopan by neměl být podáván současně s dalšími léky obsahujícími paracetamol a kodein. Další léčivé přípravky a přípravek SpasmopanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Spasmopan může zvyšovat účinky alkoholu a léků tlumících nervový systém, ( Přípravek Spasmopan může zvyšovat účinky amantadinu ( Současné užívání přípravku Spasmopan a některých léků na spaní, léků proti epilepsii ( Při užívání přípravku Spasmopan se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle .....

Tags: Spasmopan, Spasmopan

Read about Spasmopan. To make it easier to search for topic: Spasmopan, we have prepared a list of links for search terms: Spasmopan. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Spasmopan.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info