Tadalafil accord


Search results for Tadalafil accord

Tadalafil accord


Neužívejte přípravek Tadalafil Accord jestliže• jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( e přípravek Tadalafil Accord zesiluje účinky těchto léků. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tadalafil Accord se poraďte se svým lékařem. lékař Vás vyšetří a vyloučí nádorové onemocnění prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem Tadalafil Accord. Přípravek Tadalafil Accord rakovinu prostaty neléčí. zda je přípravek Tadalafil Accord účinný u pacientů, kteří podstoupili: • operaci v oblasti pánve, • odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty ( přestaňte užívat přípravek Tadalafil Accord a ihned vyhledejte svého lékaře. přestaňte přípravek Tadalafil Accord užívat a okamžitě .....

Tags: Tadalafil accord, Tadalafil accord

Ritonavir accord


Neužívejte přípravek Ritonavir Accord• jestliže jste alergický( Pacienti bez tohoto onemocnění mohou sildenafil užívat k léčbě impotence (erektilní dysfunkce) pod dozorem svého lékaře (viz bod „Další léčivé přípravky a Ritonavir Accord“); • avanafil nebo vardenafil (přípravky užívané k léčbě poruch erekce); • kolchicin (používaný k léčbě dny), pokud máte problémy s levinami a/nebo s játry (viz bod Další léčivé přípravky a Ritonavir Accord); • přípravky obsahující třezalku tečkovanou ( Hypericum peforatum), protože může bránit správnému účinku přípravku Ritonavir Accord. Třezalka tečkovaná je často užívaná v rostlinných přípravcích, které si můžete sami zakoupit. Váš lékař může rozhodnout, zda budete užívat rifabutin a/nebo vorikonazol spolu s posilujícími dávkami (nižší dávky) přípravku Ritonavir Accord, avšak plná dávka přípravku Ritonavir Accord nesmí být spolu s těmito dvěma léčivy užívána. Pokud v současné době užíváte některý z těchto léků, požádejte svého lékaře, aby Vás převedl na jiný lék po dobu, kdy budete užívat .....

Tags: Ritonavir accord, Tadalafil accord

Bosentan accord


Jiné léky k léčbě plicní hypertenze: sildenafil a tadalafil, • warfarin ( Neužívejte Bosentan Accord: • pokud jste alergický( Přečtěte si prosím informace uvedené v bodě "Antikoncepce" a "Další léčivé přípravky a Bosentan Accord" • pokud užíváte cyklosporin A ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Bosentan Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Vyšetření, která provede lékař v průběhu léčbyVáš lékař zajistí během léčby přípravkem Bosentan Accord pravidelné krevní testy pro ověření změn funkce jater a hladiny hemoglobinu. Pravidelné provádění těchto krevních testů je důležité po celou dobu užívání přípravku Bosentan Accord. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu ( Krevní testy pro zjištění funkce jaterBudou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Bosentan Accord. Při zvýšení dávky se po dvou týdnech provede test navíc. Krevní testy na chudokrevnost (anémii)Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, .....

Tags: Bosentan accord, Tadalafil accord

Read about Tadalafil Accord. To make it easier to search for topic: Tadalafil accord, we have prepared a list of links for search terms: Tadalafil Accord. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Tadalafil Accord.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info