Tensiomin cena


Search results for Tensiomin cena

Tensiomin


Neužívejte Tensiomin• jestliže jste alergický( Upozornění a opatření• Před užitím přípravku Tensiomin se poraďte se svým lékařem, nebo lékárníkem. pro alergické reakce na vosí nebo včelí bodnutí; • Pokud užíváte přípravky s lithiem (k léčbě některých typů deprese) ; • Pokud máte poruchu funkce jater; • Pokud máte onemocnění srdce, zejména onemocnění srdečních chlopní • Pokud máte poruchu imunity nebo poruchu krvetvorby; • Pokud máte cukrovku; • Pokud jste pacient černošské populace, můžete vyžadovat vyšší dávky přípravku Tensiomin, aby bylo dosaženo snížení krevního tlaku. Bezpečnostní opatření při užívání přípravku Tensiomin 12,5 mg, 25 mg, 50 mg Při podávání ACE inhibitorů může dojít u některých nemocných s vážným srdečním selháním nebo s onemocněním ledvin ke zhoršení ledvinných funkcí, což se zjistí sledováním krevních testů. Další léčivé přípravky a TensiominInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Bezpečnostní opatření při užívání přípravku
Tags: Tensiomin, Tensiomin cena

Read about Tensiomin Cena. To make it easier to search for topic: Tensiomin cena, we have prepared a list of links for search terms: Tensiomin Cena. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Tensiomin Cena.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info