Vaxigrip tetra


Search results for Vaxigrip tetra

Vaxigrip tetra


Zda je vakcína Vaxigrip Tetra vhodná pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře nebo lékárníka informovali, pokud se kterýkoli z níže uvedených bodů týká Vás nebo Vašeho dítěte. Nepoužívejte Vaxigrip Tetra: - jestliže Vy nebo Vaše dítě jste alergičtí na: • léčivé látky nebo • kteroukoli další složku této vakcíny ( Upozornění a opatřeníPřed použitím vakcíny Vaxigrip Tetra se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. DětiPoužití vakcíny Vaxigrip Tetra se nedoporučuje u dětí mladších 6 měsíců. Další léčivé přípravky a Vaxigrip TetraInformujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste Vy nebo Vaše dítě byli nebo máte být očkováni jakoukoli jinou vakcínou či užíváte, v nedávné době jste užívali nebo možná budete užívat další léky. Vakcína Vaxigrip Tetra může být podána současně s jinými vakcínami, ale do různých končetin. zda máte být očkována vakcínou .....

Tags: Vaxigrip tetra, Vaxigrip tetra

Read about Vaxigrip Tetra. To make it easier to search for topic: Vaxigrip tetra, we have prepared a list of links for search terms: Vaxigrip Tetra. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Vaxigrip Tetra.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info