Vedlejší účinky Escitil


Search results for Vedlejší účinky Escitil

Escitil


Tyto vedlejší účinky obvykle vymizí po několika týdnech léčby. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto vedlejší účinky obvykle vymizí po několika týdnech léčby. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www....

Tags: Escitil, Vedlejší účinky Escitil

Read about Vedlejší účinky Escitil. To make it easier to search for topic: Vedlejší účinky Escitil, we have prepared a list of links for search terms: Vedlejší účinky Escitil. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Vedlejší účinky Escitil.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info