ACESIAL - Dávkování


 

Dávkování léku: Acesial Tableta


Generikum: ramipril
Účinná látka: ramipril
ATC skupina: C09AA05 - ramipril
Obsah účinných látek: 10MG, 2,5MG, 5MG
Balení: Blistr


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léku
• Užívejte tento lék ústy každý den ve stejnou denní dobu.
• Tablety zapíjejte tekutinou.
Váš lékař může předepsat jiný přípravek s ramiprilem, pokud dávky, kterou potřebujete nelze dosáhnout s
přípravkem Acesial.
Kolik přípravku se užívá
Léčba vysokého krevního tlaku

• Doporučená počáteční dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
• Váš lékař upraví množství, které užíváte, dokud Váš krevní tlak nebude pod kontrolou.
• Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
• Pokud již užíváte diuretika (močopudné tablety), Váš lékař může zastavit nebo snížit množství diuretika,
které užíváte dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Acesial.
Léčba snižující riziko srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice
• Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně.
• Váš lékař může posléze rozhodnout o zvýšení dávky.
• Doporučená dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba snižující nebo oddalující zhoršení problémů s ledvinami
• Může být zahájena podáváním dávky 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
• Váš lékař upraví množství, které užíváte.
• Doporučená dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně.
Léčba srdečního selhání
• Doporučená počáteční dávka je 1,25 mg jednou denně.
• Váš lékař upraví množství, které užíváte.
• Maximální dávka je 10 mg denně. Preferuje se podávání ve dvou rozdělených dávkách.
Léčba po srdečním záchvatu
• Doporučená počáteční dávka je od 1,25 mg jednou denně do 2,5 mg dvakrát denně.
• Váš lékař upraví množství, které užíváte.
• Doporučená dávka je 10 mg denně. Preferuje se podávání ve dvou rozdělených dávkách.
Starší pacienti
Váš lékař úvodní dávku sníží a bude ji upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Acesial, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo přímo navštivte nejbližší nemocniční pohotovost. Do nemocnice neřiďte, nechte se
dovézt někým jiným nebo si zavolejte ambulanci. Vezměte si s sebou balení léku. To proto, aby lékař věděl, co
jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acesial
• Pokud zapomenete užít jednu dávku, užijte svou normální dávku až v době, kdy se má užívat.
• Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo
zdravotní sestry.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop