MENOPUR - Dávkování


 

Dávkování léku: Menopur Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok


Generikum: human menopausal gonadotrophin
Účinná látka: menotropin
ATC skupina: G03GA02 - human menopausal gonadotrophin
Obsah účinných látek: 1200IU, 600IU, 75IU
Balení: Injekční lahvička


Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem.


Ženy, které nemají ovulaci:
Léčba musí být zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu (den 1 je první den Vaší
menstruace). Léčba musí být podána každý den po dobu minimálně 7 dnů.

Běžná zahajovací dávka je 75 - 150 IU denně. Tato dávka může být zvýšena v závislosti na Vaší
odpovědi (až do maximálně 225 IU). Každá jednotlivá dávka musí být podávána po dobu minimálně
dnů, než bude změněna. Doporučuje se zvyšování dávek pokaždé o 37,5 IU (a ne o více než o 75
IU). Pokud nedojde k odpovědi po 4 týdnech, musí být cyklus léčby ukončen.

Pokud dojde ke správné odpovědi, musí být podána jedna injekce dalšího hormonu zvaného lidský
choriový gonadotropin (hCG) v dávce 5 000 až 10 000 IU 1 den po poslední injekci MENOPUR 1200
IU. Je doporučeno mít pohlavní styk v den podání injekce hCG a den poté, případně může být
provedena umělá inseminace (vpravení spermatu přímo do dělohy). Váš lékař Vás bude pečlivě
sledovat po dobu minimálně dvou týdnů po aplikaci injekce hCG.

Váš lékař bude sledovat účinek léčby přípravkem MENOPUR 1200 IU. Podle vývoje situace se může
rozhodnout ukončit léčbu MENOPUR 1200 IU a nepodat Vám injekci hCG. V takovém případě
budete poučena o tom, že máte používat bariérovou metodu antikoncepce (např. kondom) nebo
sexuálně abstinovat do doby, než začne Vaše další menstruace.

Ženy v programu asistované reprodukce:
Pokud jste rovněž léčena agonisty GnRH (lék, který napomáhá funkci hormonu zvaného gonadotropin
uvolňující hormon (GnRH)), léčba přípravkem MENOPUR 1200 IU musí být zahájena přibližně 2
týdny po začátku léčby agonisty GnRH.

Pokud jste léčena antagonisty GnRH(lék, který blokuje účinek hormonu zvaného gonadotropin
uvolňující hormon GnRH), léčba přípravkem MENOPUR 1200 IU musí být zahájena 2. nebo 3. den
menstruačního cyklu (den 1 je první den Vaší menstruace).

Léčba musí být podávána každý den po dobu nejméně 5 dnů. Běžná zahajovací dávka přípravkem
MENOPUR1200 IU je 150 - 225 IU. Tato dávka může být zvýšena v závislosti na Vaší odpovědi na
léčbu maximálně na 450 IU denně. Dávka nesmí být zvýšena o více než o 150 IU při úpravě dávky.
Běžná léčba nesmí trvat déle než 20 dnů.

Pokud je přítomno dostatečné množství folikulů, dostanete jednu injekci léku zvaného lidský choriový
gonadotropin (hCG) v dávce do 10 000 IU pro vyvolání ovulace (uvolnění vajíčka).

Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat po dobu minimálně dvou týdnů po aplikaci injekce hCG.

Váš lékař bude sledovat účinek léčby přípravkem MENOPUR 1200 IU. Podle vývoje situace se může
rozhodnout ukončit léčbu přípravkem MENOPUR 1200 IU a nepodat Vám injekci hCG. V takovém
případě budete poučena o tom, že máte používat bariérovou metodu antikoncepce (např. kondom)
nebo sexuálně abstinovat do doby, než začne Vaše další menstruace.

STERILITA U MUŽŮ
Nejprve se podává 1 000 až 3 000 IU HCG třikrát týdně, dokud není dosaženo normální hladiny
testosteronu v krvi. Pak se po dobu několika měsíců podává 75 – 150 IU FSH +75- 150 IU LH třikrát
týdně.


NÁVOD K POUŽITÍ
Pokud Vás Váš lékař požádal, abyste si sama aplikoval (a) tento lék, dodržujte, prosím, veškeré
jeho pokyny.

První injekce tohoto léku musí být podána pod dohledem lékaře.

MENOPUR 1200 IU se dodává ve formě prášku, který musí být před aplikací rozpuštěn. Tekutina,
kterou je nutné použít pro rozpuštění přípravku MENOPUR 1200 IU, se dodává spolu s práškem.

MENOPUR 1200 IU musí být před použitím rozpuštěn rozpouštědlem ze dvou předplněných
stříkaček.
Deseinfekční tampony nejsou součástí balení

Po rozpuštění prášku rozpouštědlem stříkačka obsahuje lék pro několik dní léčby, a proto si musíte
být jistý(á), že natáhnete pouze takové množství léku, které Vám předepsal lékař.

Lékař Vám předepsal dávku přípravku v IU. Použijte jednu z 18 aplikačních stříkaček označených
stupnicí s jednotkami IU FSH/LH.
Postup:
2


1. Odstraňte ochranný kryt z lahvičky s práškem a pryžový kryt z předplněné stříkačky
s rozpouštědlem (obr. 1).

2. Dobře upevněte tlustou jehlu (natahovací/ředící jehlu) k předplněné stříkačce s rozpouštědlem
a odstraňte ochranný kryt (obr. 2).


4 5 63. Vpíchněte jehlu kolmo skrze střed pryžové zátky lahvičky s práškem a pomalu vstřikujte
všechnu tekutinu tak, abyste zabránil (a) tvorbě bublin (obr. 3).

4. Po přidání rozpouštědla vznikne v lahvičce mírný přetlak. Proto pusťte píst stříkačky a nechte
jej samovolně vystoupit po dobu asi 10 sekund. Tím se odstraní přetlak v lahvičce (obr. 4).

5. Odstraňte jemně stříkačku z jehly se zákrutem a jehlu ponechte v lahvičce. Odstraňte pryžový
kryt z druhé předplněné stříkačky s rozpouštědlem a pevně přiložte stříkačku k jehle zapíchnuté
v lahvičce. Pomalu vstřikujte všechnu tekutinu tak, abyste zabránil (a) tvorbě bublin (obr. 5).

6. Po přidání rozpouštědla vznikne v lahvičce mírný přetlak. Proto pusťte píst stříkačky a nechte
jej samovolně vystoupit po dobu asi 10 sekund. Tím se odstraní přetlak v lahvičce (obr. 6).

Odstraňte stříkačku a ředící jehlu.
8 9 10


7. Prášek by se měl rychle rozpustit (do 2 minut) za vzniku čirého roztoku. Abyste napomohl (a)
rozpuštění prášku, krouživými pohyby míchejte s lahvičkou (obr. 7). Neprotřepávejte, jinak
by se začaly tvořit vzduchové bubliny.
Pokud není roztok čirý nebo obsahuje částečky, nesmí se použít.

Prášek v lahvičce je nyní rozpuštěn rozpouštědlem ze dvou stříkaček a je připraven k použití.

8. Uchopte aplikační stříkačku s připevněnou jehlou a vložte jehlu kolmo do středu lahvičky.
Aplikační stříkačka již obsahuje malé množství vzduchu, který by se měl do lahvičky
vstříknout nad tekutinu. Otočte lahvičku dnem vzhůru a natáhněte předepsanou dávku
přípravku MENOPUR 1200 IU (obr. 8).

PAMATUJTE: lahvička obsahuje lék pro několik dní léčby, a proto si musíte být
jistý(á), že natáhnete pouze takové množství léku, které Vám předepsal lékař.

Pokud Vám byl předepsán přípravek BRAVELLE zároveň s přípravkem MENOPUR 1200
IU, můžete smíchat tyto dva léky tak, že rozpustíte MENOPUR 1200 IU a vstříknete
předepsanou dávku přípravku MENOPUR 1200 IU do rozpuštěného roztoku přípravku
BRAVELLE. Nasajte tento kombinovaný roztok: můžete jej takto společně aplikovat místo
aplikace každého léku zvlášť.

9. Vyjměte stříkačku z lahvičky a natáhněte malé množství vzduchu do stříkačky (obr. 9).

10. Jemně poklepte po aplikační stříkačce tak, aby se všechny vzduchové bublinky shromáždily
nahoře (obr. 10). Opatrně vytlačte všechen vzduch a stlačte píst, dokud nevyjde první kapka
tekutiny z jehly.

Váš lékař nebo sestra Vám řeknou, kam si máte injekci vpíchnout (např. přední oblast stehna, břicho,
apod.). Dezinfikujte místo vpichu. Desinfekční tampony nejsou součástí balení.


11


11. Dvěma prsty uchopte kůži tak, aby vznikla kožní řasa a vpíchněte do ní jehlu jedním
rychlejším pohybem v úhlu 90 stupňů (obr. 11). Je třeba se ujistit zpětnou aspirací (nasátím) o tom, že
nejste v žíle. Potom tlakem na píst vstříkněte roztok a vyjměte jehlu

Po vyjmutí stříkačky použijte tlak na místo vpichu, abyste zastavil (a) krvácení. Jemně masírujte místo
aplikace, abyste napomohl (a) rozptýlení roztoku pod kůží.

Nevyhazujte použitou sadu do normálního odpadu; je potřeba zlikvidovat materiál podle příslušných
pokynů.

12. Pro další aplikaci rozpuštěného roztoku opakujte postup popsaný v bodech 8 až 11.

Jestliže jste použil (a) více přípravku MENOPUR 1200 IU, než jste měl (a)
Sdělte to, prosíme, Vašemu lékaři nebo sestře.


Jestliže jste zapomněl(a) použít MENOPUR 1200 IU
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Sdělte to, prosíme,
Vašemu lékaři nebo sestře.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop