VISTABEL - Dávkování


 

Dávkování léku: Vistabel Prášek pro injekční roztok


Generikum: botulinum toxin
Účinná látka: botulotoxin typ a
ATC skupina: M03AX01 - botulinum toxin
Obsah účinných látek: 4SU/0,1ML
Balení: Injekční lahvička


Způsob a cesta podání

VISTABEL může aplikovat pouze vyškolený lékař s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi s léčbou
a používáním požadovaných pomůcek.

Svislé vrásky mezi obočím, které jsou patrné při maximálním zamračení:
VISTABEL je injekčně aplikován do Vašich svalů (intramuskulárně), přímo do oblasti mezi obočím.
Obvyklá dávka je 20 jednotek. Bude Vám injekčně podán doporučený objem 0,1 mililitru (ml)
(4 jednotky) přípravku VISTABEL do každého z 5 míst vpichu.

Zlepšení závažnosti vrásek umístěných mezi obočím, které jsou patrné při maximálním zamračení,
obecně nastává do jednoho týdně od léčby, maximální účinek je pozorován od 5 do 6 týdnů po injekci.
Léčebný účinek byl prokázán až do 4 měsíců od aplikace injekce.

Vějířkovité vrásky v očním koutku, které jsou patrné při širokém úsměvu:
VISTABEL je injekčně aplikován přímo do postižené oblasti kolem zevních očních koutků.
Obvyklá dávka je 24 jednotek. Bude Vám injekčně podán doporučený objem 0,1 mililitru (ml)
(4 jednotky) přípravku VISTABEL do každého ze 6 míst vpichu (3 místa vpichu na straně každého
oka).

Zlepšení závažnosti vějířkovitých vrásek v očním koutku, které jsou patrné při širokém úsměvu,
obecně nastává do jednoho týdně od léčby. Léčebný účinek byl prokázán v průměru po dobu 4 měsíců
po aplikaci injekce.

Vrásky na čele patrné při maximálně zvednutém obočí:
Přípravek VISTABEL se podává v injekci přímo do svalu postižené oblasti na čele.
Obvyklá dávka je 20 jednotek. Bude Vám podána injekce přípravku VISTABEL v doporučeném
objemu 0,1 mililitru (ml) (4 jednotky) do každého z 5 míst podání injekce.

Celková dávka na léčbu vrásek na čele (20 jednotek) ve spojení s glabelárními vráskami (20 jednotek)
je 40 jednotek.

Zlepšení závažnosti vrásek na čele při maximálně zvednutém obočí nastává obvykle během týdne po
léčbě. Účinek léčby byl prokázán přibližně 4 měsíce po injekci.

Obecné informace:
Pokud jsou vějířkovité vrásky v očním koutku, které jsou patrné při širokém úsměvu, léčeny současně
se svislými vráskami mezi obočím, které jsou patrné při maximálním zamračení, obdržíte celkovou
dávku 44 jednotek.

Pokud podstupujete léčbu všech 3 obličejových vrásek najednou (vějířkovité vrásky od koutku očí
patrné při maximálním úsměvu, svislé vrásky mezi obočím patrné při maximálním zamračení a vrásky
na čele patrné při maximálně zvednutém obočí), dostanete celkovou dávku 64 jednotek.
Interval mezi dvěma léčbami nesmí být menší než tři měsíce.
Účinnost a bezpečnost opakovaného podání injekcí přípravku VISTABEL nad rámec 12 měsíců
nebyla hodnocena.4
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop