VISTABEL - Interakce


 

Interakce léku: Vistabel Prášek pro injekční roztok


Generikum: botulinum toxin
Účinná látka: botulotoxin typ a
ATC skupina: M03AX01 - botulinum toxin
Obsah účinných látek: 4SU/0,1ML
Balení: Injekční lahvička


Nepoužívejte VISTABEL:
• jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á) na botulotoxin typu A nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
• jestliže u Vás byla diagnostikována myasthenia gravis nebo Eatonův-Lambertův syndrom
(chronické onemocnění zasahující svaly)
• jestliže máte infekci v navrhovaných místech injekce2
Upozornění a opatření:

Velmi vzácně byly u botulotoxinu hlášeny nežádoucí účinky pravděpodobně spojené s rozšířením
toxinu daleko od místa podání (například svalová slabost, obtíže s polykáním nebo nechtěné vniknutí
potravy či kapaliny do dýchacích cest). U pacientů používajících doporučené dávky se může projevit
nadměrná svalová slabost.

 Ihned navštivte svého lékaře, jestliže:
- se Vám bude po léčbě obtížně polykat, mluvit nebo dýchat.

 Použití přípravku VISTABEL se nedoporučuje u pacientů s dysfagií (obtíže s polykáním)
a zhoršeným polykáním v anamnéze.
 Použití přípravku VISTABEL se nedoporučuje u osob mladších 18 let věku.
 Zkušenosti s používáním přípravku VISTABEL u pacientů starších 65 let jsou omezené.
 Příliš časté nebo vysoké dávky mohou zvýšit riziko tvorby protilátek. Tvorba protilátek může vést
k selhání léčby botulotoxinu typu A i při jiných použitích. Pro omezení tohoto rizika nesmí být
interval mezi dvěma léčbami menší než tři měsíce.
 Velmi vzácně se po podání injekce botulotoxinu může vyskytnout alergická reakce.
 Po léčbě může dojít k poklesu očního víčka.

 Oznamte, prosím, svému lékaři:
- jestliže jste měli v minulosti obtíže s dříve podávanými injekcemi botulotoxinu;
- jestliže nezaznamenáte žádné významné zlepšení svých vrásek za jeden měsíc od prvního
léčebného zákroku;
- jestliže trpíte určitými nemocemi postihujícími Váš nervový systém (jako je amyotrofická
laterální skleróza nebo motorická neuropatie);
- jestliže máte zánět v navrhovaném místě(ech) injekce;
- jestliže jsou svaly, do nichž se má injekce podávat slabé nebo ochablé
- jestliže jste měli operaci či poranění hlavy, krku nebo hrudníku;
- jestliže máte v blízké době plánovanou operaci

Další léčivé přípravky a VISTABEL

Používání botulotoxinu se nedoporučuje společně s aminoglykosidovými antibiotiky,
spektinomycinem nebo jinými léčivými přípravky, které narušují neuromuskulární přenos.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud Vám byl v nedávné době injekčně aplikován přípravek
obsahující botulotoxin (léčivá látka přípravku VISTABEL), protože tato skutečnost může velmi zvýšit
účinek přípravku VISTABEL.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Použití přípravku VISTABEL se během těhotenství a u žen v plodném věku, které nepoužívají
antikoncepci, nedoporučuje.

VISTABEL se nemá podávat během kojení.

Vyhledejte svého lékaře, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo otěhotníte během léčby. Váš
lékař Vám poradí, zda je vhodné pokračovat v léčbě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Řidiči vozidel a obsluhy strojů se upozorňují na potenciální riziko celkové a/nebo svalové slabosti,
závrati a poruch vidění spojovaných s používáním tohoto léčivého přípravku, které by mohly způsobit,
že řízení vozidel či obsluha strojů budou nebezpečné. Neřiďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, dokud
takové příznaky nezmizí.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop