Cinarizin lek Užívání po expiraci, upozornění a varování

Cinarizin, stejně jako jiná antihistaminika, může vyvolat diskomfort v epigastriu, iritaci žaludku lze
zmírnit podáváním přípravku po jídle.
U pacientů s Parkinsonovou chorobou se smí přípravek podávat pouze tehdy, pokud přínos převýší
možné riziko zhoršení tohoto onemocnění.
Cinarizin může zejména při zahájení léčby vyvolat somnolenci, proto je třeba zvláštní opatrnosti,
jestliže se současně požívá alkohol nebo se podávají léčiva s tlumivým účinkem na CNS.

Pomocná látka se známým účinkem
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s
intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento
tento léčivý přípravek neměli užívat.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop