Cinarizin lek Vedlejší a nežádoucí účinky

Může se vyskytnout únavnost a gastrointestinální potíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim
může předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek.
Vzácně se objeví bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení a alergické reakce.
Rovněž vzácně se objevil lichen planus a příznaky připomínající lupus erythematodes.
V lékařské literatuře byl zaznamenán ojedinělý výskyt cholestatického ikteru.
Zejména u pacientů vyššího věku se v průběhu dlouhodobé terapie vyskytly i případy vzniku anebo
zhoršení extrapyramidových příznaků. V takových případech musí být léčba vysazena.

Třídy orgánových systémů 
(MedDRA 9.1)↓ 
 
Poruchy imunitního systému 桹灥爀獥湳椀琀椀瘀椀琀愀 
(alergická reakce) 
Poruchy nervového systému 獯洀湯氀敮挀攀 
扯氀敳琀⁨氀慶礀  
extrapyramidové poruchy 
Gastrointestinální por甀捨礀 
 
gastrointestinální poruchy 
sucho v ústech† 
Poruchy jater a žlučových cest cholestatická žloutenka 
Poruchy kůže a podkoží zvýšené pocení 
氀椀挀桥渠瀀氀慮甀猀 
Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně lupus připomínající syndrom 
Laboratorní vyšetření  zvýšení hmotnosti 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop