Cipralex Farmaceutické údaje o léku


6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:
mikrokrystalická celulosa
koloidní bezvodý oxid křemičitý
mastek
sodná sůl kroskarmelosy
magnesium-stearát

Potahová vrstva:
hypromelosa
makrogol oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Blistr: transparentní; PVC/PE/PVdC/Al blistr, baleno v krabičce.
Velikost balení: 14, 28, 56, 98 tablet
Jednodávkové balení; 49x1, 56x1, 98x1, 100x1, 500x1 tableta

Blistr: bílý; PVC/PE/PVdC/Al blistr, baleno v krabičce.
Velikost balení: 14, 20, 28, 50, 100, 200 tablet

HDPE obal: 100 (10 mg a 20 mg) nebo 200 tablet (10 mg)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop