Ciprinol 250 Dávkování a způsob podání


Dávkování se stanovuje na základě indikace, závažnosti a místa infekce, citlivosti původce infekce na
ciprofloxacin, funkce ledvin pacienta a u dětí a dospívajících na tělesné hmotnosti pacienta.

Délka léčby závisí na závažnosti onemocnění, klinickém průběhu a bakteriologickém obrazu.

Léčba infekcí, které jsou způsobeny určitými bakteriemi (např. Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter nebo Staphylococci) může vyžadovat podávání vyšších dávek ciprofloxacinu společně
s dalšími vhodnými antibiotiky.

Léčba některých infekcí (např. pánevního zánětlivého onemocnění, nitrobřišních infekcí, infekcí
u pacientů s neutropenií a infekcí kostí a kloubů) může vyžadovat souběžné podávání dalších
vhodných antibiotik, v závislosti na původci infekce.

Dospělí

Indikace Denní dávka v mg
Celková délka léčby

(zahrnující případně i
úvodní parenterální
léčbu ciprofloxacinem)
Infekce dolních dýchacích cest 2 x denně 500 7 až 14 dnů

mg až 2 x
denně 750 mg
Infekce horních
dýchacích cest

Akutní exacerbace chronické
sinusitidy
x denně mg až 2 x

denně 750 mg
až 14 dnů
Chronický hnisavý zánět
středního ucha
x denně mg až 2 x

denně 750 mg
až 14 dnů
Maligní externí otitida 2 x denně 750 mg 28 dnů až 3 měsíce
Infekce močových cest
Nekomplikovaná akutní
cystitida

x denně mg až 2 x
denně 500 mg
dny
U žen před menopauzou se užívá jedna
dávka 500 mg.
Komplikovaná cystitida, akutní
pyelonefritida

x denně mg 7 dnů
Komplikovaná pyelonefritida
x denně mg až 2 x

denně 750 mg
nejméně 10 dnů,
v případě zvláštních
okolností (například u
abscesů) může léčba
pokračovat i déle než dnů
Bakteriální prostatitida
x denně mg až 2 x
denně 750 mg

- 4 týdny (akutní) až 6 týdnů (chronická)
Infekce pohlavních
orgánů
Gonokoková uretritida a

cervicitida v důsledku citlivé
bakterie Neisseria gonorrhoeae
x 500 mg
jako
jednorázová
dávka
den (jednorázová
dávka)
Epididymoorchitida a pánevní
zánětlivé onemocnění

x denně mg až 2 x
denně 750 mg
nejméně 14 dnů
Infekce
gastrointestinálního
traktu a
intraabdominální

infekce
Průjmová onemocnění
způsobená bakteriálními

patogeny včetně Shigella spp.
jiného typu než je Shigella
dysenteriae typu I a empirická
léčba vážného cestovatelského
průjmu
x denně mg 1 den
Průjmová onemocnění
způsobená Shigella dysenteriae
typu I

x denně mg 5 dnů
Průjmová onemocnění
způsobená Vibrio cholerae

x denně mg 3 dny
Tyfová horečka 2 x denně 500 mg 7 dnů
Intraabdominální infekce
způsobené gramnegativními

bakteriemi
x denně mg až 2 x
denně 750 mg
– 14 dnů
Infekce kůže a měkkých tkání
x denně mg až 2 x

denně 750 mg
až 14 dnů
Infekce kostí a kloubů
x denně mg až 2 x
denně 750 mg

max. 3 měsíce

Pacienti s febrilní neutropenií, u nichž existuje podezření
na bakteriální infekci. Ciprofloxacin se musí podávat
souběžně s vhodnými antibiotiky podle oficiálních
doporučení.
x denně mg až 2 x
denně 750 mg
Léčba musí pokračovat
po celou dobu trvání
neutropenie

Profylaxe invazivní infekce způsobené Neisseria
meningitidis
x 500 mg
jako
jednorázová
dávka
den (jednorázová
dávka)
Inhalace antraxu – postexpoziční profylaxe a kurativní
léčba u osob, které jsou schopné podstoupit perorální
léčbu, v případě, kdy je to klinicky vhodné. Podání léku
musí začít co nejdříve po předpokládané nebo potvrzené
expozici.
x denně mg
60 dnů od potvrzení
expozice Bacillus
anthracis

Pediatrická populace

Indikace Denní dávka v mg

Celková délka léčby
(zahrnující případně

úvodní parenterální léčbu
ciprofloxacinem)
Cystická fibróza 2 x denně 20 mg/kg
tělesné hmotnosti,

maximálně 750 mg na
jednu dávku.
10 až 14 dnů
Komplikované infekce močových cest a
akutní pyelonefritida

x denně 10 mg/kg až
x denně 20 mg/kg
tělesné hmotnosti,
maximálně 750 mg na
jednu dávku.
10 až 21 dnů
Inhalace antraxu – postexpoziční profylaxe a
kurativní léčba u osob, které jsou schopné
podstoupit perorální léčbu, v případě, kdy je
to klinicky vhodné. Podání léku musí začít co
nejdříve po předpokládané nebo potvrzené
expozici.
x denně10 mg/kg až
x denně 15 mg/kg
tělesné hmotnosti,
maximálně 500 mg na
jednu dávku.
60 dnů od potvrzení
expozice Bacillus anthracis
Další závažné infekce 10 mg/kg tělesné
hmotnosti 3x denně,

maximálně 400 mg na
jednu dávku
Závisí na druhu infekce

Starší pacienti

Starší pacienti mají dostávat dávku upravenou podle závažnosti infekce a clearance kreatininu.

Porucha funkce ledvin a jater
Doporučené počáteční a udržovací dávky pro pacienty s poruchou funkce ledvin:

Clearance kreatininu
[ml/min/1,73m2]
Sérová hladina

kreatininu
[μmol/l]
Intravenózní dávka
[mg]

> 60 < 124 Viz obvyklé dávkování.
30 – 60 124 – 168 250-500 mg každých 12 h
< 30 > 169 250-500 mg každých 24 h
Pacienti na hemodialýze > 169 250-500 mg každých 24 h (po
dialýze)
Pacienti na peritoneální
dialýze

> 169 250-500 mg každých 24 h


U pacientů s poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování.

Dávkování u dětí s poruchou funkce ledvin a/nebo jater nebylo studováno.

Způsob podání
Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se tekutinou, nežvýkají se. Mohou se podávat nezávisle na jídle.
Jestliže jsou užity na lačný žaludek, léčivá látka je vstřebána rychleji. Tablety ciprofloxacinu se však
nemají užívat s mléčnými výrobky (např. mlékem, jogurtem) nebo s ovocným džusem obohaceným
minerály (např. s pomerančovým džusem obohaceným o kalcium) (viz bod 4.5).

V závažných případech, nebo když pacient není schopen užívat tablety (např. pacienti na parenterální
výživě), se doporučuje zahájit léčbu s intravenózní formou ciprofloxacinu a následně přejít na léčbu
perorální, jakmile je to možné.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop