KOGNEZIL - Interakce


 

Interakce léku: Kognezil Potahovaná tableta


Generikum: donepezil
Účinná látka: donepezil-hydrochlorid
ATC skupina: N06DA02 - donepezil
Obsah účinných látek: 10MG, 5MG
Balení: Blistr


Neužívejte přípravek Kognezil
• jestliže jste alergický(á) na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Kognezil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zvláště jestliže máte
nebo jste měl(a):
• žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
• záchvaty nebo křeče,
• srdeční onemocnění (nepravidelný nebo velmi pomalý tlukot srdce),
• astma nebo jinou dlouhodobou plicní chorobu,
• onemocnění jater nebo zánět jater,
• obtíže s močením nebo mírné onemocnění ledvin,
• jakékoliv mimovolní (nechtěné) nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje nebo těla
(extrapyramidové příznaky). Přípravek Kognezil může vyvolat nebo zhoršit extrapyramidové
příznaky.

Další léčivé přípravky a přípravek Kognezil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to z toho důvodu, že tyto léky mohou zeslabovat nebo
zesilovat účinky přípravku Kognezil, jde například o:
• jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. galantamin,
• léky proti bolesti nebo pro léčbu artritidy (zánět kloubů) jako např. kyselina acetylsalicylová,
nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) jako ibuprofen nebo sodná sůl diklofenaku,
• anticholinergní léčivé přípravky, např. tolterodin,
• antibiotika, např. erythromycin, rifampicin,
• protiplísňové přípravky, např. ketokonazol,
• léčivé přípravky k léčbě deprese, např. fluoxetin,
• léčivé přípravky k léčbě záchvatů (křečí), např. fenytoin, karbazepamin,
• léčivé přípravky k léčbě srdečních onemocnění, např. chinidin, betablokátory (propranolol
a atenolol),
• svalová relaxancia (léčivé přípravky, které uvolňují svaly), např. diazepam, sukcinylcholin,
• celková anestetika,
• léčivé přípravky dostupné bez lékařského předpisu, např. rostlinné přípravky.

Pokud se máte podrobit operaci vyžadující celkovou anestezii (narkózu), informujte svého lékaře a
anesteziologa o tom, že užíváte přípravek Kognezil. To proto, že Váš lék může mít vliv na množství
potřebného anestetika.
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno Vašeho ošetřovatele. Váš ošetřovatel Vám pomůže užívat
Váš lék tak, jak je předepsáno.

Přípravek Kognezil s jídlem, pitím a alkoholem
Příjem potravy nemá na účinek přípravku Kognezil žádný vliv.
Při užívání přípravku Kognezil nekonzumujte alkohol, protože alkohol by mohl změnit jeho účinek.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Jestliže kojíte, přípravek Kognezil neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Alzheimerova nemoc může narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje a Vy tyto činnosti nesmíte
vykonávat, pokud Vám lékař neřekne, že jsou pro Vás bezpečné.
Váš lék může také způsobit únavu, závratě a svalové křeče. Pokud se u Vás tyto účinky objeví,
nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek Kognezil obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem
před užitím přípravku Kognezil.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací