KOGNEZIL - Nežádoucí a vedlejší účinky


 
Bolest břicha (časté)
Absces (méně časté)
Agrese (časté)
Albuminurie (méně časté)
Alopecie (méně časté)
Anémie (časté)
Angina (méně časté)
Anorexie (časté)
Úzkost (časté)
Afázie (časté)
Arteritida (méně časté)
Artralgie (méně časté)
Artritida (časté)
Asténie (méně časté)
Astma (méně časté)
Ataxie (časté)
Atelectáza (méně časté)
Fibrilace síní (časté)
AV blok (méně časté)
Bolesti zad (časté)
Blefaritidu (méně časté)
Bronchitida (časté)
Kachexie (méně časté)
Celulitida (méně časté)
Cerebrální infarkt (méně časté)
Přechodný ischemický záchvat (méně časté)
Bolest na hrudi (časté)
Cholelitiáza (méně časté)
Zmatek (časté)
Konjunktivální krvácení (méně časté)
Zánět spojivek (méně časté)
Zácpa (časté)
Cystitida (časté)
Snížené libido (méně časté)
Dysfagie (méně časté)
Dehydratace (časté)
Bludy (časté)
Mentální deprese (časté)
Dermatitida (méně časté)
Houbová dermatitida (méně časté)
Diabetes (méně časté)
Průjem (méně časté)
Divertikulitida (méně časté)
Závrať (méně časté)
Drooling (méně časté)
Duodenální vřed (méně časté)
Dysartrie (méně časté)
Dyspepsie (časté)
Dušnost (časté)
Dysurie (méně časté)
Bolesti uší (méně časté)
Ekchymóza (časté)
Ekzém (časté)
Otok (časté)
Enurézy (méně časté)
Eozinofilie (méně časté)
Grand mal (méně časté)
Epistaxis (méně časté)
Eructation (méně časté)
Ezofagitida (méně časté)
Vyrážka (časté)
Extrapyramidový syndrom (méně časté)
Fasciculace (méně časté)
Únava (méně časté)
Fekální inkontinence (časté)
Horečka (časté)
Fibrocystická prsa (méně časté)
Nadýmání (méně časté)
Zánět žaludku (méně časté)
Gastroenteritida (časté)
Gastrointestinální krvácení (časté)
Zánět dásní (méně časté)
Glaukom (méně časté)
Glykosurie (časté)
Goiter (méně časté)
Dna (méně časté)
Halucinace (časté)
Bolest hlavy (časté)
Porucha sluchu (méně časté)
Kardiomegalie (méně časté)
Srdeční selhání (časté)
Městnavé srdeční selhání (méně časté)
Hematuria (časté)
Hemiplegie (méně časté)
Krvácející (časté)
Hemoroidy (méně časté)
Kýla (méně časté)
Bolest horečky (méně časté)
Herpes zoster (méně časté)
Hirsutismus (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování (časté)
Bilirubinemie (méně časté)
Hypercholesterolémie (méně časté)
Hyperglykémie (méně časté)
Hyperlipidemie (časté)
Alergické reakce (méně časté)
Hypertenze (časté)
Rozšíření (méně časté)
Hyperventilace (méně časté)
Hypoglykémie (méně časté)
Hypokalémie (méně časté)
Hyponatrémie (méně časté)
Hypoproteinemie (méně časté)
Hypotenze (časté)
Posturální hypotenze (méně časté)
Zvýšené libido (časté)
Příznaky chřipky (časté)
Dráždivého tračníku (méně časté)
Podrážděnost (časté)
žloutenka (méně časté)
Artropatie (méně časté)
Slzná porucha (méně časté)
Cramps leg (méně časté)
Leukocytóza (méně časté)
Mastitida (méně časté)
Melancholie (méně časté)
Meléna (méně časté)
Pozorování (méně časté)
Pohybová nemoc (méně časté)
Křeče (časté)
Hypertonie - zvýšené svalové napětí (méně časté)
Plísňové infekce (časté)
Infarkt myokardu (méně časté)
Nazofaryngitida (velmi časté)
Nevolnost (méně časté)
Nervozita (časté)
Neuralgie (méně časté)
Neurodermatitida (méně časté)
Noční pocení (méně časté)
Necitlivost (méně časté)
Nokturie (časté)
Nystagmus (méně časté)
Osteoporóza (méně časté)
Otitis externa (méně časté)
Zánět středního ucha (méně časté)
Bolest (časté)
Parestézie (časté)
Parodontalní absces (méně časté)
Parodontitida (méně časté)
Porucha osobnosti (časté)
Zánět hltanu (časté)
Pleurita (méně časté)
Zápal plic (časté)
Po nasální kapání (méně časté)
Předčasné srdeční kontrakce (méně časté)
Svědění (časté)
Psoriáza (méně časté)
Pyelonefritida (méně časté)
Pyurie (méně časté)
Selhání ledvin (méně časté)
Retinální krvácení (méně časté)
Rýma (méně časté)
Záchvat (časté)
Zvýšené slinění (méně časté)
Kožní vřed (časté)
Spánková apnoe (méně časté)
Chrápání (méně časté)
Křeč (méně časté)
žaludeční vřed (méně časté)
Cévní mozková příhoda (méně časté)
Pocení (méně časté)
Synkopa (časté)
Supraventrikulární tachykardie (méně časté)
Trombocytopenie (méně časté)
Tinitus (méně časté)
Bolest zubů (časté)
Tremor (časté)
Erytém (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení (časté)
únik moči (méně časté)
Infekce močových cest (časté)
Kopřivka (časté)
Vaginitida (méně časté)
Vazodilataci (časté)
Závrať (časté)
Zvracení (méně časté)
Přibývání na váze (méně časté)
Snížení hmotnosti (časté)
Sípání (méně časté)
Suchá ústa (méně časté)
Zadržování moči (méně časté)
Cévní porucha periferní (méně časté)
Zimnice (méně časté)
Polydipsie (méně časté)
Urgentní močení (méně časté)
Agitovanost (časté)
Apatie (méně časté)
Emoční labilita (časté)
Periferní edém (časté)
Hypokinézy (méně časté)
Šedý zákal (časté)
Trombóza hlubokých žil (méně časté)
Periorbitální edém (méně časté)
BUN se zvýšil (méně časté)
CK se zvýšil (časté)
Zvýšený kreatinin (méně časté)
Edém jazyka (méně časté)
Ventrikulární extrasystoly (méně časté)
Intrakraniální krvácení (méně časté)
Zvýšení LDH (časté)
Abnormální testy jaterních funkcí (méně časté)
Svalová slabost (méně časté)
Zvýšená alkalická fosfatáza (časté)
Vesikulobulózní vyrážka (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy (méně časté)
Vzestup ALT (méně časté)
Změna barvy kůže (méně časté)
Suchá kůže (méně časté)
Kožní striae (méně časté)
Anémie s nedostatkem železa (méně časté)
Erytrocytopenie (méně časté)
Epigastrická strach (méně časté)
Nevolnost (méně časté)
Myalgie (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu (méně časté)
Epigastrická bolest (časté)
Dysphoria (méně časté)
Putování (časté)
Abnormální sny (časté)
Emoční odebrání (méně časté)
Euforie (méně časté)
Podráždění očí (časté)
Bzučení ucha (méně časté)
Abnormální pláč (časté)
Zvýšený žízeň (méně časté)
Plicní kongesce (méně časté)
Bolest krku (časté)
Sepse (méně časté)
Krvácení z konečníku (méně časté)
Suché oko (méně časté)
Rozmazané vidění (časté)
Bradykardie (časté)
Zvýšené transaminázy (méně časté)
Demence (méně časté)
Abnormální elektrokardiogram (časté)
Skvrny před očima (méně časté)
Edém obličeje (méně časté)
Zvýšený kašel (časté)
Abnormální chůze (časté)
Horké záblesky (časté)
Pocení zvýšené (časté)
Chlad (méně časté)
Trombocytózy (méně časté)
Plnost hlavy (méně časté)
Hyperkeratóza (méně časté)
Cerebrální ischémie (méně časté)
Nespavost (velmi časté)
Dysfázií (méně časté)
Ileus (méně časté)
Nadýmání (časté)
Prsní fibroadenóza (méně časté)
Paranoia (méně časté)
Spavost (méně časté)
Cerebrální krvácení (méně časté)


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací