VISTAPREP - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Vistaprep Prášek pro perorální roztok


Generikum: macrogol, combinations
Účinná látka: makrogol 3350, chlorid sodnÝ, chlorid draselnÝ, hydrogenuhliČitan sodnÝ
ATC skupina: A06AD65 - macrogol, combinations
Obsah účinných látek:
Balení: Sáček


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterých si máte všímat, a jak postupovat při jejich
výskytu:
Všechny léky mohou způsobit alergické reakce. Závažné alergické reakce jsou však velmi vzácné.
Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přípravek Vistaprep dále
neužívejte a neprodleně informujte svého lékaře:

 Alergická kožní vyrážka
 Poruchy krevního oběhu
 Dušnost
 Záchvaty pocení s pocitem na zvracení

Byly rovněž zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů):
 Pocit na zvracení, pocit plnosti a nadýmání

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):
 Zvracení, žaludeční křeče a podráždění konečníku.

Tyto projevy jsou z velké míry způsobeny vypitím relativně velkého množství tekutiny za krátkou
dobu. Při výskytu příznaků v trávicím ústrojí je třeba podávání přípravku Vistaprep dočasně zpomalit
nebo přerušit, dokud příznaky neustoupí.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):
 Celková malátnost a nespavost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů):
 Nepravidelná nebo rychlá srdeční činnost (poruchy srdečního rytmu, tachykardie) a hromadění
tekutiny v plicích (plicní edém).
 Pokles hladiny vápníku, draslíku a sodíku s viditelnými známkami onemocnění.
 Neurologické příznaky v důsledku nerovnováhy elektrolytů v krvi, které se mohou projevovat
příznaky od mírné dezorientace až po generalizované záchvaty.
 Kopřivka, výtok z nosu, rýma (rinorea) nebo akutní zánět kůže (dermatitida), které jsou
pravděpodobně alergického původu, anafylaktický šok.

Poznámka:
Byly popsány případy takzvaného Mallory-Weissova syndromu (zvracení následované krvácením
způsobeným trhlinou v jícnu) vyvolaného zvracením, které se objevilo po požití roztoků k výplachu
střeva obsahujících makrogol.Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
315 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop