Noveze


Search results for noveze

Noveze


Jestliže užíváte přípravek Noveze spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci konkrétního statinu. Neužívejte přípravek Noveze• jestliže jste alergický( Neužívejte přípravek Noveze spolu se statinem, jestliže: • máte v současné době potíže s játry. než začnete užívat přípravek Noveze se statinem. co jste začali užívat přípravek Noveze se statinem. nedoporučuje se přípravek Noveze užívat. Bezpečnost a účinnost společného užívání přípravku Noveze a fibrátů ( Další léčivé přípravky a přípravek NovezeInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Neužívejte přípravek Noveze se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že můžete být těhotná. Pokud byste v průběhu léčby přípravkem Noveze se statinem otěhotněla, přestaňte okamžitě užívat oba léčivé přípravky a vyhledejte svého lékaře. Neexistují žádné zkušenosti s používáním .....

Tags: Noveze, noveze

Read about Noveze. To make it easier to search for topic: noveze, we have prepared a list of links for search terms: Noveze. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Noveze.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info