Seznam


Search results for seznam

Zocor forte


Je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým lékařem....

Tags: Zocor forte, seznam

Zocor


Je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým lékařem....

Tags: Zocor, seznam

Zahron


Neužívejte přípravek Zahron: • jestliže jste alergický( na rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zahron, přestaňte ihned přípravek Zahron užívat a informujte svého lékaře. eny v plodném věku mají v průběhu léčby přípravkem Zahron užívat vhodnou antikoncepci• jestliže máte onemocnění jater • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin • jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů • jestliže užíváte cyklosporin ( používaný např. po transplantaci orgánů) Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého lékaře. Nejvyšší dávku přípravku Zahron, tj. mg, neužívejte v těchto případech: • jestliže máte středně těžkou poruchu funkce ledvin ( v případě nejistoty se obraťte na svého lékaře) jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy • jestliže jste měl( a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti u vás nebo ve vaší rodině nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu • jestliže pravidelně pijete velká množství .....

Tags: Zahron, seznam

Volric


Během léčby přípravkem Volric nesmíte užívat léky uvedené v následujícím seznamu:  Terfenadin ( Neužívejte přípravek Zahron: • jestliže jste alergický( na rosuvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zahron, přestaňte ihned přípravek Zahron užívat a informujte svého lékaře. eny v plodném věku mají v průběhu léčby přípravkem Zahron užívat vhodnou antikoncepci• jestliže máte onemocnění jater • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin • jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů • jestliže užíváte cyklosporin ( používaný např. po transplantaci orgánů) Pokud některý z výše uvedených bodů platí i pro vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého lékaře. Nejvyšší dávku přípravku Zahron, tj. mg, neužívejte v těchto případech: • jestliže máte středně těžkou poruchu funkce ledvin ( v případě nejistoty se obraťte na svého lékaře) jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy • jestliže jste měl( a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti u vás nebo ve vaší rodině nebo svalové .....

Tags: Volric, seznam

Voda na injekci viaflo


Nepoužívejte přípravek Voda na injekci Viaflo samostatně. Pokud byste přípravek Voda na injekci podali do krevního oběhu samostatně, mohlo by dojít k nasávání vody do červených krvinek a jejich prasknutí ( hemolýza). Důvodem je, že přípravek Voda na injekci Viaflo nemá stejnou hustotu jako krev. Přípravek Voda na injekci Viaflo bude před podáním vždy zdravotníkem smíchán s jedním či více léčivy. Před přidáním léku do přípravku Voda na injekci Viaflo je nutné seznámit se s příbalovou informací příslušného léku. Tím zjistíte, zda je takový roztok pro Vás bezpečný. Upozornění a opatřeníPřípravek Voda na injekci nesmíte používat samostatně. Před použitím přípravku Voda na injekci Viaflo: - přípravek bude vždy smíchán s jedním či více léčivy - zdravotník se ujistí, že má roztok přibližně stejnou hustotu jako Vaše krev ( e je izotonický) V závislosti na druhu léku, který dostáváte, to bude znamenat, že:  léky bude nutno naředit přípravkem Voda na injekci Viaflo  před použitím bude nutno do směsi přípravku Voda na injekci Viaflo a jiného léku přidat další látky. Pokud je Vám podán přípravek Voda na injekci Viaflo, může dojít k hemolýze ( rozpadu červených krvinek) Hemoglobin uvolněný .....

Tags: Voda na injekci, injekci viaflo, seznam

Vasilip


Je na výše uvedeném seznamu, poraďte se se svým lékařem. Nepoužívejte přípravek Voda na injekci Viaflo samostatně. Pokud byste přípravek Voda na injekci podali do krevního oběhu samostatně, mohlo by dojít k nasávání vody do červených krvinek a jejich prasknutí ( hemolýza). Důvodem je, že přípravek Voda na injekci Viaflo nemá stejnou hustotu jako krev. Přípravek Voda na injekci Viaflo bude před podáním vždy zdravotníkem smíchán s jedním či více léčivy. Před přidáním léku do přípravku Voda na injekci Viaflo je nutné seznámit se s příbalovou informací příslušného léku. Tím zjistíte, zda je takový roztok pro Vás bezpečný. Upozornění a opatřeníPřípravek Voda na injekci nesmíte používat samostatně. Před použitím přípravku Voda na injekci Viaflo: - přípravek bude vždy smíchán s jedním či více léčivy - zdravotník se ujistí, že má roztok přibližně stejnou hustotu jako Vaše krev ( e je izotonický) V závislosti na druhu léku, který dostáváte, to bude znamenat, že:  léky bude nutno naředit přípravkem Voda na injekci Viaflo  před použitím bude nutno do směsi přípravku Voda na injekci Viaflo a jiného léku přidat další látky. Pokud je Vám podán přípravek Voda na .....

Tags: Vasilip, seznam

Tramadol/paracetamol teva


Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva: - jestliže jste alergický( na tramadol nebo paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky ( léky ovlivňující náladu a emoce) jestliže užíváte inhibitory MAO ( určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval( a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva;- trpíte-li závažnou poruchou jater; - trpíte-li epilepsií, která není dostatečně léčbou zvládána. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tramadol/Paracetamol Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: - užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. To může být příznakem žloutenky nebo problémů se žlučovými cestami; - máte potíže s ledvinami; - máte těžké potíže při dýchání, např. astma nebo závažné plicní problémy; - máte epilepsii nebo jste již měl/a záchvaty nebo křeče; - jste v nedávné době utrpěl( a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy .....

Tags: Tramadol/paracetamol teva, seznam

Tramadol retard actavis


Neužívejte Tramadol Retard Actavis – jestliže jste alergický( na léčivou látku ( tramadol-hydrochlorid) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6. jestliže jste v nedávné době vypil( a) větší množství alkoholu, užil( a) větší množství léků na spaní, léků proti bolesti, opiátů nebo jiných léků účinkujících na mozek ( psychotropní léky) jestliže současně užíváte určité léky proti depresi ( tzv. inhibitory MAO) a nebo pokud jste je užíval( a) v posledních 14 dnech. jestliže máte epilepsii, která není pod kontrolou léků. jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Tramadol Retard Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte poranění hlavy nebo trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem ( např. po nehodě) jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater ( viz bod 3. Jak se přípravek Tramadol Retard Actavis užívá. jestliže máte obtíže s dýcháním. jestliže máte sklon k epilepsii nebo ke křečím, protože může být zvýšeno riziko vzniku křečí. Záchvaty byly hlášeny i u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko může být zvýšeno při dávkách překračující .....

Tags: Tramadol retard actavis, seznam

Topiramate farmax


Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před zahájením užívání dalšího přípravku. Neužívejte Tramadol Retard Actavis – jestliže jste alergický( na léčivou látku ( tramadol-hydrochlorid) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6. jestliže jste v nedávné době vypil( a) větší množství alkoholu, užil( a) větší množství léků na spaní, léků proti bolesti, opiátů nebo jiných léků účinkujících na mozek ( psychotropní léky) jestliže současně užíváte určité léky proti depresi ( tzv. inhibitory MAO) a nebo pokud jste je užíval( a) v posledních 14 dnech. jestliže máte epilepsii, která není pod kontrolou léků. jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Tramadol Retard Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte poranění hlavy nebo trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem ( např. po nehodě) jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater ( viz bod 3. Jak se přípravek Tramadol Retard Actavis užívá. jestliže máte obtíže s dýcháním. jestliže máte sklon k epilepsii nebo ke křečím, protože .....

Tags: Topiramate farmax, seznam

Topiramat sandoz


Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před užíváním dalšího přípravku. Neužívejte Tramadol Retard Actavis – jestliže jste alergický( na léčivou látku ( tramadol-hydrochlorid) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6. jestliže jste v nedávné době vypil( a) větší množství alkoholu, užil( a) větší množství léků na spaní, léků proti bolesti, opiátů nebo jiných léků účinkujících na mozek ( psychotropní léky) jestliže současně užíváte určité léky proti depresi ( tzv. inhibitory MAO) a nebo pokud jste je užíval( a) v posledních 14 dnech. jestliže máte epilepsii, která není pod kontrolou léků. jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Tramadol Retard Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže máte poranění hlavy nebo trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem ( např. po nehodě) jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater ( viz bod 3. Jak se přípravek Tramadol Retard Actavis užívá. jestliže máte obtíže s dýcháním. jestliže máte sklon k epilepsii nebo ke křečím, protože může být .....

Tags: Topiramat sandoz, seznam

Read about Seznam. To make it easier to search for topic: seznam, we have prepared a list of links for search terms: Seznam. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Seznam.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info