Stacyl ceny


Search results for stacyl ceny

Stacyl


NEUŽÍVEJTE přípravek Stacyl, jestliže:  jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Stacyl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem zvláště tehdy, jestliže:  máte poruchu funkce ledvin nebo jater nebo srdeční problémy  máte nebo jste někdy měl( Proto se přípravek Stacyl nemá podávat dětem do 16 let věku, pokud tak neurčil lékař. Další léčivé přípravky a přípravek StacylInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( glibenklamid)  deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jako je sertralin nebo paroxetin)  použití hormonů k substituční léčbě, když došlo ke zničení nadledvin nebo hypofýzy nebo byly tyto žlázy odstraněny, nebo k léčbě zánětu včetně revmatické choroby a zánětu střev (kortikosteroidy) Přípravek Stacyl s jídlem, pitím a alkoholemPití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu a prodloužit krvácivost. Nemáte užívat přípravek Stacyl, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství, pokud Vám to .....

Tags: Stacyl, stacyl ceny

Read about Stacyl Ceny. To make it easier to search for topic: stacyl ceny, we have prepared a list of links for search terms: Stacyl Ceny. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Stacyl Ceny.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info