0,9 % SODIUM CHLORIDE KABI (9MG/ML Rozpouštědlo pro parenterální použití) - Informace o předepisování


 

0,9 % sodium chloride kabi - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: solvents and diluting agents, incl. irrigating soluti
Účinná látka: Natrii chloridum
Alternativy: Aqua pro iniectione ardeapharma, Aqua pro injectione braun, Aqua pro injectione mediekos, Celsior, Chlorid sodný 0,9% braun, Natrium chloratum bbp, Natrium chloratum biotika solutio isotonica, Sterile water for injection "fresenius", Voda na injekci viaflo, Water for injection fresenius kabi, Water for injection kabi, Water for injections csl behring
ATC skupina: V07AB - solvents and diluting agents, incl. irrigating soluti
Obsah účinných látek: 9MG/ML
Formy: Rozpouštědlo pro parenterální použití
Balení: Ampulka (Ampule)
Obsah balení: 20X20ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


0,9 % sodium chloride kabi složení

Složení ve 100 ml: Elektrolyty mmol/l mEq/l Natrii chloridum 0,9 g Na+ 154 Aqua pro injectione ad 100 ml Cl- 154 Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum. Osmolarita: 308 mOsmol/l Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Rozpouštědlo pro parenterální použití. Čirý, bezbarvý roztok, bez nebo prakticky bez částic...více

0,9 % sodium chloride kabi Dávkování a způsob podání

DávkováníPoužité množství před podáním je závislé na požadované koncentraci léku k rozpuštění. Způsob podáníIntravenózní, intramuskulární nebo subkutánní podání....více

0,9 % sodium chloride kabi Kontraindikace

Vzhledem k indikacím přípravku jsou kontraindikace závislé na rozpouštěném léku. Obecně podávání toho přípravku je kontraindikováno v následujících situacích: • Hypernatremie • Hypertonie • Srdeční insuficience • Edematózní stavy u pacientů se srdečními, jaterními nebo renálními poruchami • Závažná hypertenze • Metabolická acidóza...více

0,9 % sodium chloride kabi Indikace, na co je lék

Vehikulum nebo rozpouštědlo pro parenterální podání léčivých přípravků k intravenóznímu, intramuskulárnímu nebo subkutánnímu podání....více

0,9 % sodium chloride kabi Interakce

Interakce závisejí na léku, který má být rozpuštěn. Chlorid sodný je inkompatibilní s uhličitanem lithným, jehož vylučování ledvinami je přímo úměrné hladinám sodíku v organizmu. Podávání chloridu sodného urychluje renální vylučování lithia a tím snižuje jeho terapeutickou účinnost. Je nutné se vyvarovat přidání alkoholu k roztokům chloridu sodného....více

0,9 % sodium chloride kabi Pro děti, pediatrická populace

Interakce závisejí na léku, který má být rozpuštěn. Chlorid sodný je inkompatibilní s uhličitanem lithným, jehož vylučování ledvinami je přímo úměrné hladinám sodíku v organizmu. Podávání chloridu sodného urychluje renální vylučování lithia a tím snižuje jeho terapeutickou účinnost. Je nutné se vyvarovat přidání alkoholu k roztokům chloridu sodného....více

0,9 % sodium chloride kabi Fertilita, těhotenství a kojení

Vzhledem k charakteru léčivého přípravku by se při doporučeném a kontrolovaném podávání neměl očekávat žádný účinek na těhotné nebo kojící ženy. Údaje, které se objevily ve vědecké literatuře o četných těhotenstvích, ukazují, že infuze chloridu sodného během těhotenství nevyvolávají nežádoucí účinky s vlivem na zdraví plodu nebo novorozence. Není žádná evidence o škodlivosti...více

0,9 % sodium chloride kabi Užívání po expiraci, upozornění a varování

Jednou otevřené balení roztoku musí být okamžitě spotřebováno. V případě subkutánního podání by se neměl přidávat žádný suplement, který by mohl změnit isotonii. Nepoužívejte roztok, pokud není čirý, anebo má sraženiny. Před přidáním obsahu ampulky k léku musí být zkontrolována kompatibilita dané substance s roztokem chloridu sodného. Novorozenci, donošení nebo nedonošení, mohou...více

0,9 % sodium chloride kabi Schopnost řízení vozidel

Není relevantní....více

0,9 % sodium chloride kabi Vedlejší a nežádoucí účinky

Mohou být vyvolány celkové poruchy a reakce v místě aplikace. Neadekvátní nebo nepřiměřené podání roztoku chloridu sodného 9 mg/ml může vyvolat hyperhydrataci, hypernatremii, hyperchloremii a příznaky jako je metabolická acidóza vzhledem ke snížení koncentrace bikarbonátu a tvorbě edému. Při nadbytku chloridu sodného se může objevit nausea, zvracení a bolest hlavy. Pokud se přípravek Sodium...více

0,9 % sodium chloride kabi Předávkování

Vzhledem k povaze přípravku, je-li jeho podání správné a kontrolované, není riziko intoxikace. Přesto však nadbytek chloridu sodného v jeho nejakutnější formě způsobuje dehydrataci vnitřních orgánů, nauzeu, zvracení, průjem, křeče v břiše, žízeň, sníženou tvorbu slin a slz, pocení, teplotu, hypotenzi, tachykardii, renální selhání, plicní edém, acidózu, respirační insuficienci,...více

0,9 % sodium chloride kabi Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků, ATC kód: V07AB Chlorid sodný, hlavní sůl tvořící napětí v extracelulárních tekutinách, se používá k léčbě redukce extracelulárních objemů, v případě dehydratace a při nedostatku sodíku, to se může stát v případech masivní diurézy, gastroenteritidy nebo při redukci konsumace soli. Sodík je...více

0,9 % sodium chloride kabi Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceV důsledku intravenózního podání přípravku nedochází k absorpci. DistribuceElektrolyty sodík a chlorid jsou distribuovány hlavně do extracelulární tekutiny. Vzhledem k tomu, že fyziologický roztok je isotonický, jeho podání nezpůsobí změny osmotického tlaku extracelulární tekutiny ani nedojde k jakékoliv cirkulaci vody do intracelulárního prostoru a oba ionty nebudou prakticky...více

0,9 % sodium chloride kabi Bezpečnost (v těhotenství)

Bezpečnost isotonických roztoků chloridu sodného je dostatečně uznávaná v oblasti léčby infuzními přípravky po celém světě, díky zkušenostem s používáním tohoto roztoku pro obnovení vodní a elektrolytové bilance....více

0,9 % sodium chloride kabi Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)Hydroxid sodný (k úpravě pH) Voda pro injekci 6.2 Inkompatibility Před přidáním obsahu ampulky k léku musí být ověřena kompatibilita mezi přidanými přípravky. Je inkompatibilní s hydrokortisonem, amfotericinem B, tetracykliny, cefalotinem, erytromycinem, laktobionátem a solemi lithia. Je inkompatibilní s léčivými látkami,...více

0,9 % sodium chloride kabi Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabice s 20 (50) ampulkami obsahující 5 ml (10 ml), s 20 ampulkami obsahujícími 20 ml 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Sodium chloride Kabi 0,9% rozpouštědlo pro parenterální použití natrii chloridum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg Natrii chloridum. Elektrolyty mmol/l mEq/l Na+ 154 Cl- 154 3. SEZNAM POMOCNÝCH...více

0,9 % sodium chloride kabi Balení a cena

...více

0,9 % sodium chloride kabi Souhrn údajů

Podobné nebo alternativní produkty
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
5 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop