0,9 % sodium chloride kabi Farmaceutické údaje o léku


6.1 Seznam pomocných látek

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)
Hydroxid sodný (k úpravě pH)
Voda pro injekci

6.2 Inkompatibility

Před přidáním obsahu ampulky k léku musí být ověřena kompatibilita mezi přidanými přípravky.

Je inkompatibilní s hydrokortisonem, amfotericinem B, tetracykliny, cefalotinem, erytromycinem,
laktobionátem a solemi lithia.

Je inkompatibilní s léčivými látkami, které nejsou rozpustné v roztoku chloridu sodného, neboť může
dojít k vysrážení léčivé látky. Je inkompatibilní také s léky, pro jejichž stabilitu a rozpouštění je
důležité příliš kyselé nebo alkalické prostředí.

6.3 Doba použitelnosti

roky
Doba použitelnosti po prvním otevření: spotřebovat okamžitě.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Pro tento léčivý přípravek nejsou požadovány žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Ampulka z polyetylenu o nízké hustotě (LDPE)

Balení s 20 ampulkami obsahující 5 ml
Balení s 50 ampulkami obsahující 5 ml
Balení s 20 ampulkami obsahující 10 ml
Balení s 50 ampulkami obsahující 10 ml
Balení s 20 ampulkami obsahující 20 ml

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Není třeba sterilizovat ampulku před jejím otevřením.

Není třeba používat nástroje k řezání k otevření ampulky.

Jakmile se ampulka otevře, její horní část je perfektně uzpůsobena kónusu injekční stříkačky (Luer
kónus), se kterým je nutné použít jehlu.

Instrukce pro zacházení s přípravkem
Ampulku odlomíte tak, že ji budete odtrhávat kroutivým pohybem od ostatních ampulek v balení,
přičemž se nesmíte dotýkat hlavičky a krčku žádné z ampulek (1). Protřepejte ampulku jedním
pohybem, jak je ukázáno níže, abyste setřepali tekutinu zachycenou ve víčku (2). Ampulku otevřete tak,
že budete kroutit tělem a hlavičkou ampulky v protichůdných směrech do doby, dokud nedojde
k odlomení krčku ampulky (3). Napojte ampulku na Luer injekční stříkačku nebo na Luer-lock injekční
stříkačku, tak jak je ukázáno na obrázku (4)

Pro natáhnutí roztoku není tedy potřeba použití jehly. Natáhněte tekutinu.

Roztok neobsahuje žádné konzervační nebo baktericidní přísady, proto otevřené a nespotřebované
ampulky musí být okamžitě znehodnoceny.


Podobné nebo alternativní produkty
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
5 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop