ADRENALIN LéčIVA (1MG/ML Injekční roztok) - Informace o předepisování


 

Adrenalin léčiva - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: epinephrine
Účinná látka: Epinefrin-hydrochlorid
Alternativy: Adrenalin bradex, Anapen, Anapen inj.roztok 300 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka), Anapen junior, Anapen junior inj.roztok 150 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka), Emerade, Epipen, Epipen jr.
ATC skupina: C01CA24 - epinephrine
Obsah účinných látek: 1MG/ML
Formy: Injekční roztok
Balení: Ampulka (Ampule)
Obsah balení: |5X1ML|
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Adrenalin léčiva složení

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje epinephrinum 1 mg (ve formě epinephrini hydrochloridum 1,2 mg) (1:1 000). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Injekční roztok. Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok....více

Adrenalin léčiva Dávkování a způsob podání

DávkováníDávkování je individuální, podává se průměrně dospělým 0,1 mg/min až 1 mg každých 3–5 minut, novorozencům 0,01–0,03 mg/kg každých 5 minut a starším dětem 0,01 mg/kg každých 3–5 minut. Srdeční zástava Dospělímg intravenózně (i. v.) nebo intraoseálně (i. o.), event. 2–3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj. každých 3–5 minut. Děti0,01 mg/kg tělesné hmotnosti...více

Adrenalin léčiva Kontraindikace

− Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě...více

Adrenalin léčiva Indikace, na co je lék

Srdeční zástava – tonizace myokardu při kardiopulmonální resuscitaci, jemnovlnná fibrilace komor rezistentní na defibrilační výboj; selhávání periferního krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště (low-output-syndrom); anafylaktický a endotoxinový šok, bronchospasmus, Quinckeho edém. Epinefrin je vhodný pro děti i dospělé....více

Adrenalin léčiva Interakce

Vinyl-ether, cyklopropan a inhalační halogenovaná anestetika (halotan, enfluran, isofluran, trichlorethylenem apod.) senzibilizují myokard vůči působení katecholaminů a zvyšují tak riziko arytmií, až se může objevit i fibrilace komor. Pokud se epinefrin podává v takových případech jako doplněk k lokálnímu anestetiku nebo k zastavení krvácení, je třeba dodržovat určitou maximální hladinu dávky...více

Adrenalin léčiva Pro děti, pediatrická populace

Vinyl-ether, cyklopropan a inhalační halogenovaná anestetika (halotan, enfluran, isofluran, trichlorethylenem apod.) senzibilizují myokard vůči působení katecholaminů a zvyšují tak riziko arytmií, až se může objevit i fibrilace komor. Pokud se epinefrin podává v takových případech jako doplněk k lokálnímu anestetiku nebo k zastavení krvácení, je třeba dodržovat určitou maximální hladinu dávky...více

Adrenalin léčiva Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíEpinefrin prochází placentou. V některých případech se může snížit průtok krve v placentě. Je třeba očekávat tokolytický účinek. Dostupné údaje také poukazují na vazokonstrikci dělohy. Epinefrin se má používat během těhotenství pouze tehdy, pokud jeho potenciální prospěch převyšuje možné riziko pro plod. Teratogenní účinky epinefrinu byly popsány na zvířecích experimentech...více

Adrenalin léčiva Užívání po expiraci, upozornění a varování

V následujících případech se může přípravek Adrenalin Léčiva podávat pouze po pečlivém posouzení očekávaného poměru přínosů a rizik. Použití epinefrinu v těchto případech je indikováno, zejména při stavech bezprostředně ohrožujících život: při náhlé zástavě srdeční, bronchospasmu a anafylaktickém šoku, ale je bezpodmínečně nutné současně upravit hypoxii, hyperkapnii s laktátovou...více

Adrenalin léčiva Schopnost řízení vozidel

Vzhledem k indikacím přípravku není relevantní....více

Adrenalin léčiva Vedlejší a nežádoucí účinky

Pravděpodobnost výskytu a závažnost nežádoucích účinků závisí na dávce epinefrinu a individuální citlivosti pacienta. Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při systémovém nebo lokálním podání. V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky epinefrinu v běžném dávkování rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté...více

Adrenalin léčiva Předávkování

Příznaky a projevy Příznaky intoxikace: v případech intoxikace způsobené předávkováním se mohou vyskytnout následkem celkové vazokonstrikce následující příznaky. Systémové: Zvýšení krevního tlaku; bledá až bledošedá, studená kůže se slabou perfuzí, tachykardie, centralizace krevního oběhu, dušnost, závratě, mdloby, komorová fibrilace, respirační paralýza, plicní edém. Lokální:...více

Adrenalin léčiva Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kardiaka, kardiotonika, kromě srdečních glykosidů; ATC kód: C01CA24. Epinefrin stimuluje α- i β-adrenergní receptory, a to v závislosti na podané dávce. V dávce do 2 μg/min vyvolává především zvýšené vychytávání draslíku do buněk kosterní svaloviny, aktivaci glykogenolýzy v játrech, výraznou relaxaci hladké svaloviny dělohy, respiračního traktu a některých...více

Adrenalin léčiva Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podání je epinefrin rychle enzymaticky inaktivován vazbou v adrenergních neuronech, v plazmě, v játrech a v ledvinách – v tkáních oxidací MAO (monoaminooxidázou) a v játrech methylací COMT (katechol-0-metyltransferázou) – na inaktivní metabolity. Jeho biologický poločas je proto jen asi 1 minuta (celkové trvání jeho účinku 1 – 2 minuty). Prochází placentární, ale nikoli hematoencefalickou...více

Adrenalin léčiva Bezpečnost (v těhotenství)

Po i.v. podání je epinefrin rychle enzymaticky inaktivován vazbou v adrenergních neuronech, v plazmě, v játrech a v ledvinách – v tkáních oxidací MAO (monoaminooxidázou) a v játrech methylací COMT (katechol-0-metyltransferázou) – na inaktivní metabolity. Jeho biologický poločas je proto jen asi 1 minuta (celkové trvání jeho účinku 1 – 2 minuty). Prochází placentární, ale nikoli hematoencefalickou...více

Adrenalin léčiva Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek disiřičitan sodný (E223) chlorid sodný kyselina chlorovodíková 35% voda pro injekci 6.2 Inkompatibility V roztocích s alkalickým pH se léčivá látka inaktivuje. 6.3 Doba použitelnosti rok. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 6.5 Druh obalu a obsah balení Ampule z bezbarvého skla s odlamovacím prvkem označeným bílou tečkou,...více

Adrenalin léčiva Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Adrenalin Léčiva 1 mg/ml injekční roztok epinephrinum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml injekčního roztoku obsahuje epinephrinum 1 mg (ve formě epinephrini hydrochloridum 1,2 mg) (1:1 000). 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Pomocné látky: disiřičitan sodný, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 35%,...více

Adrenalin léčiva Balení a cena

...více

Adrenalin léčiva Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop