Adrenalin léčiva Užívání po expiraci, upozornění a varování
V následujících případech se může přípravek Adrenalin Léčiva podávat pouze po pečlivém posouzení
očekávaného poměru přínosů a rizik. Použití epinefrinu v těchto případech je indikováno, zejména při
stavech bezprostředně ohrožujících život: při náhlé zástavě srdeční, bronchospasmu a anafylaktickém
šoku, ale je bezpodmínečně nutné současně upravit hypoxii, hyperkapnii s laktátovou acidózou,
hypovolémií a je zapotřebí pečlivého sledování.
− Glaukom s uzavřeným úhlem
− Závažná hypoxie a hyperkapnie
− Hypertenze
− Hypertyreóza
− Hypovolemie
− Hypokalémie
− Hyperkalcémie
− Ateroskleróza
− Feochromocytom
− Hypertrofická subaortální stenóza
− Ischemická choroba srdeční
− Adenom prostaty se zbytkovou tvorbou moči
− Srdeční arytmie jako jsou například. tachyarytmie, trvalé arytmie s vysokou frekvencí či
paroxysmalní tachykardie
− Závažné poškození funkce ledvin
− Cor pulmonale

K předcházení nežádoucích kardiovaskulárních účinků se doporučuje místo zvyšování dávek
epinefrinu spíše kombinace s dalšími katecholaminy, např. dobutaminem, dopaminem.

Intraarteriální podání se nedoporučuje pro riziko gangrény.

Obzvlášť pečlivě musí být sledováni pacienti se zvýšenou citlivostí na nežádoucí účinky epinefrinu,
například pacienti souběžně léčení jinými léky, které mohou zvýšit pravděpodobnost nebo závažnost
vedlejších účinků epinefrinu (viz bod 4.5).

Adrenalin Léčiva má být používán s opatrností u dětí a starších pacientů. Epinefrin může způsobit
nebo zhoršit hyperglykémii, doporučujeme monitorovat hladinu glukózy v krvi, zejména u
diabetických pacientů.

V průběhu léčby je nutné monitorování krevního tlaku, tepové frekvence, funkce ledvin a eventuálně
EKG.

Anafylaktický šok u pediatrické populace
Obecně se v úvodu léčby anafylaxe upřednostňuje intramuskulární cesta podání, intravenózní podání
je vhodnější na jednotkách intenzivní péče nebo pohotovostně.
Injekce epinefrinu 1:1 000 (1mg/ml) není vhodná pro intravenózní podání. Pokud není dostupná
injekce epinefrinu 1:10 000 (0,1 mg/ml), musí být před intravenózním podáním injekce 1:naředěna na 1:10 000. Intravenózní injekce epinefrinu musí být podána s maximální opatrností a
nejlépe pouze specialisty, kteří jsou s intravenózním podání epinefrinu již obeznámeni.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednom ml, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“. Disiřičitan sodný může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a
bronchospasmus (zúžení průdušek) (viz bod 4.8).Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop