CISORDINOL DEPOT (200MG/ML Injekční roztok) - Informace o předepisování


 

Cisordinol depot - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: zuclopenthixol
Účinná látka: ZUKLOPENTHIXOL-DEKANOÁT
Alternativy: Cisordinol, Cisordinol-acutard
ATC skupina: N05AF05 - zuclopenthixol
Obsah účinných látek: 200MG/ML
Formy: Injekční roztok
Balení: Ampulka (Ampule)
Obsah balení: 10X1ML
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Cisordinol depot složení

Zuclopenthixoli decanoas 200 mg/ml. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Injekční roztok (injekce). Čirý, nažloutlý olejový roztok téměř bez částic....více

Cisordinol depot Dávkování a způsob podání

Dávkování Dospělí Dávkování a interval mezi jednotlivými injekcemi jsou individuálně upraveny dle stavu pacienta. Cílem je dosažení maximálního potlačení psychotických symptomů s minimem nežádoucích účinků. Během udržovací léčby se obvyklá dávka pohybuje v rozmezí 200-400 mg (1-2 ml) každé 2-4 týdny. Některým pacientům je nutno podat dávku vyšší, případně zkrátit interval...více

Cisordinol depot Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Oběhový kolaps, útlum vědomí jakéhokoli původu (např. intoxikace alkoholem, barbituráty nebo opioidy),...více

Cisordinol depot Indikace, na co je lék

Udržovací léčba schizofrenie a jiných psychóz, zejména s těmito příznaky: halucinace, bludy, poruchy myšlení doprovázené agitovaností, neklidem, hostilitou a agresivitou....více

Cisordinol depot Interakce

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnostZuklopenthixol-dekanoát může prohloubit sedativní účinek alkoholu, barbiturátů nebo dalších látek působících tlumivě na CNS. Neuroleptika mohou zesilovat či zeslabovat účinek antihypertenziv; antihypertenzivní působení guanethidinu a podobně působících látek je sníženo. Současné užívání neuroleptik a lithia zvyšuje riziko neurotoxicity. Tricyklická...více

Cisordinol depot Pro děti, pediatrická populace

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnostZuklopenthixol-dekanoát může prohloubit sedativní účinek alkoholu, barbiturátů nebo dalších látek působících tlumivě na CNS. Neuroleptika mohou zesilovat či zeslabovat účinek antihypertenziv; antihypertenzivní působení guanethidinu a podobně působících látek je sníženo. Současné užívání neuroleptik a lithia zvyšuje riziko neurotoxicity. Tricyklická...více

Cisordinol depot Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíZuklopenthixol-dekanoát nemá být podáván během těhotenství, pokud očekávaný přínos nepřeváží možné riziko vzhledem k plodu. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně zuklopethixol-dekanoátu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se...více

Cisordinol depot Užívání po expiraci, upozornění a varování

Při podávání neuroleptik existuje riziko vzniku neuroleptického maligního syndromu (hypertermie, svalová ztuhlost, výpadky vědomí, nestabilita vegetativního nervového systému). Riziko je pravděpodobně vyšší při podávání účinnějších neuroleptik. U pacientů s již existujícím onemocněním nebo poškozením mozku, mentální retardací, nadměrným užíváním opioidů nebo alkoholu je vyšší...více

Cisordinol depot Schopnost řízení vozidel

Cisordinol Depot působí sedativně. Pacienti, kteří užívají psychotropní látky, mohou mít do určité míry zhoršenou schopnost soustředit se a udržet pozornost a mají být upozorněni na možné ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje....více

Cisordinol depot Vedlejší a nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků většinou závisí na podané dávce. Frekvence výskytu a závažnost jsou nejvýraznější na počátku léčby a v jejím dalším průběhu ustupují. Extrapyramidové reakce se mohou vyskytnout zejména během několika prvních dnů po podání injekce a v počátcích léčby. Ve většině případů mohou být tyto nežádoucí účinky zvládnuty snížením dávky a/nebo užíváním...více

Cisordinol depot Předávkování

Vzhledem k aplikační formě je předávkování málo pravděpodobné. Příznaky Somnolence, kóma, poruchy hybnosti, křeče, šok, hypertermie/hypotermie. Byly zaznamenány změny EKG, prodloužení QT intervalu, torsade de pointes, zástava srdce a komorové arytmie v případě současného užití nadměrné dávky a léků ovlivňujících činnost srdce. LéčbaLéčba je symptomatická a podpůrná. Je nutno...více

Cisordinol depot Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina Neuroleptika (antipsychotika), deriváty thioxanthenů ATC kód: N05AF Mechanismus účinkuZuklopenthixol je neuroleptikum ze skupiny thioxantenů. Antipsychotické působení neuroleptik souvisí s jejich schopností blokovat dopaminové receptory, k celkovému účinku patrně též přispívá blokáda serotoninových receptorů (5-HT). Zuklopenthixol za podmínek in vitro má vysokou afinitu...více

Cisordinol depot Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceEsterifikací zuklopenthixolu s kyselinou dekanovou vznikne vysoce lipofilní zuklopenthixol-dekanoát. Pokud je tento ester rozpuštěn v oleji a podán intramuskulárně, pomalu difunduje do vodné fáze v těle, kde rychle dochází hydrolýzou k uvolnění aktivního zuklopenthixolu. Maximální koncentrace v séru po intramuskulárním podání je dosaženo během 3 až 7 dnů. Při očekávaném biologickém...více

Cisordinol depot Bezpečnost (v těhotenství)

Akutní toxicitaZuklopenthixol má nízkou akutní toxicitu. Chronická toxicitaVe studiích chronické toxicity se nevyskytly žádné nálezy, které by měly vliv na terapeutické užití zuklopenthixolu. Reprodukční toxicitaV třígenerační studii u potkanů bylo pozorováno zpoždění v páření. Jakmile ke spáření došlo, vliv na fertilitu nebyl zjištěn. Při pokusu, při němž byl zuklopethixol podáván...více

Cisordinol depot Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Střední nasycené triacylglyceroly 6.2 Inkompatibility Zuklopenthixol-dekanoát může být mísen pouze se zuklopenthixol-acetátem, který je rozpuštěn také ve středních nasycených triacylglycerolech. Zuklopenthixol-dekanoát nesmí být mísen s depotními formami přípravků, které jsou rozpuštěny v sezamovém oleji. V takovém případě by totiž mohlo dojít k výraznému...více

Cisordinol depot Obalová informace

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Cisordinol Depot 200 mg/ml 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztokzuclopenthixoli decanoas 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK Zuclopenthixoli decanoas 200 mg/ml 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Střední nasycené triacylglyceroly 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ Injekční roztok x 1 ml (10 x 1 ml) 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ...více

Cisordinol depot Balení a cena

...více

Cisordinol depot Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop