Adorma Dávkování a způsob podání


Dávkování
Trvání léčby má být co nejkratší. Obecně trvá několik dní až dva týdny s maximem čtyři týdny včetně
postupného snižování dávky.
Snižování dávky se má upravovat individuálně.
V určitých případech může být nutné prodloužení podávání přes maximální délku trvání léčby. Pokud se
tak stane, nemělo by k němu dojít bez přehodnocení stavu pacienta.

Dospělí:
Dávku je nutno užít najednou a neužívat další během téže noci.
Doporučená denní dávka pro dospělé je 10 mg a užívá se bezprostředně před spaním. Je třeba podávat
nejnižší účinnou denní dávku zolpidemu a maximální denní dávka nesmí překročit 10 mg.

Starší lidé:
U starších nebo nemocných pacientů, kteří mohou být obzvlášť citliví na účinky zolpidem tartrátu, se
proto doporučuje dávka 5 mg. Doporučené dávky se nemají překračovat.

Porucha funkce jater
U pacientů s poruchou funkce jater, kteří nemetabolizují léčivý přípravek tak rychle jako normální
jedinci, se doporučuje dávka 5 mg. Tato dávka se může zvýšit na 10 mg pouze v případě, že je klinická
odpověď nedostatečná a léčivý přípravek je dobře tolerován. Zolpidem se nesmí použít u pacientů
s těžkou poruchou funkce jater, protože to může přispět k vzniku encefalopatie (viz bod 4.3).

Celková dávka zolpidem tartrátu nemá převyšovat 10 mg u jednoho pacienta.

Pediatrická populace
Vzhledem k nedostatku dat, která by podpořila užití v této věkové skupině, se zolpidem nedoporučuje
podávat dětem a dospívajícím do 18 let. Dostupné výsledky placebem kontrolovaných studií jsou
uvedeny v bodě 5.1.

Způsob podání
Perorální podání.
Léčivý přípravek se má užít těsně před ulehnutím k spánku a zapít.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop